Dokumenty szkolne do pobraniaStatut
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie
Statut
RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Klauzula
RODO
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Klauzula
Zarządzenie nr 171/2020
Zarządzenie nr 171/2020 Wójta Gminy Ludwin z dnia 27 stycznia 2020 w sprawie zatwierdzenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli , specjalności i formy na które przysługuje dofinansowane.
Zarządzenie 171
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie w roku szkolnym 2022/2023
Regulamin
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie w roku szkolnym 2022/2023
Deklaracja
Potwierdzenie woli
Potwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie w roku szkolnym 2022/2023
Potwierdzenie woli
Wniosek o przyjęcie dziecka
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie w roku szkolnym 2022/2023
Wniosek
Rekrutacja do klasy I
Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie w roku szkolnym 2022/2023
Regulamin
Rekrutacja do klasy I
Karta zgłoszenia do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie w roku szkolnym 2022/2023
Karta zgłoszenia
Rekrutacja do klasy I
Wniosek Rodziców / Prawnych Opiekunów o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie w roku szkolnym 2022/2023
Wniosek Rodziców
Rekrutacja do klasy I
Załącznik nr 3 (potwierdzenie woli) do Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie w roku szkolnym 2022/2023
Załącznik nr 3
Wyprawka szkolna
Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników
Wniosek
Koncepcja Pracy Szkoły
Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej w Piasecznie
Koncepcja
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie
Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Wyprawka dla 3, 4 i 5-latków
Przedszkola Publicznego w Piasecznie
Wyprawkae-Legitymacja

Informacja dla rodziców w sprawie e_legitymacji i oświadczenie Pobierz
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków Pobierz
Załącznik nr 4 do rozporządzenia Pobierz
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Ludwinie w sprawie ustalenia opłat za obiady w stołówkach szkolnych PobierzUchwały i zarządzenia dotyczące nowego ustroju szkolnego

Zarządzenie Wójta Gminy Ludwin Nr 14/2022 z dnia 27 stycznia 2022r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.
Nr 14/2022
Zarządzenie Wójta Gminy Ludwin Nr 12/2022 z dnia 27 stycznia 2022r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.
Nr 12/2022
Zarządzenie Wójta Gminy Ludwin Nr 15/2022 z dnia 27 stycznia 2022r.
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023
Nr 15/2022
Zarządzenie Wójta Gminy Ludwin Nr 13/2022 z dnia 27 stycznia 2022r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.
Nr 13/2022
Uchwała Rady Gminy Ludwin Nr XXIV/132/2017
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ludwin
Nr XXIV/132/2017
Uchwała Rady Gminy Ludwin Nr XXIV/133/2017
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe
Nr XXIV/133/2017
Uchwała Rady Gminy Ludwin Nr XXIV/138/2017
w sprawie uchwalenia kryteriów lokalnych rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ludwin
Nr XXIV/138/2017
Uchwała Rady Gminy Ludwin Nr XXIV/139/2017
w sprawie uchwalenia kryteriów lokalnych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Ludwin
Nr XXIV/139/2017