"Przyszłość to trud,
Nie zejdzie ona z nieba
Przez żaden cud,
Lecz zdobyć ją trzeba."
[Maria Konopnicka]
Nasz Patron

Maria Konopnicka z Wasiłowskich, pseud. Jan Sawa, urodziła się 23 maja 1842r. w Suwałkach. W swej pracy literackiej jak i w społecznym działaniu, nie pozostawała obojętna wobec żadnego z ważnych, palących zagadnień społecznych i politycznych swojego czasu.

,,Ona pisała sercem..."

Utwory Jej wyrosły z umiłowania polskiego ludu i ziemi ojczystej. Miłość tę odczuwamy, czytając wiersze "Patataj, patataj,..", "Ziemio, Ty nasza!", "Ojczyzna". Swoje uczucia związane z obserwacją życia umieściła w utworach: "Nasza szkapa", "Na opiece wierzby", "A czemuż, wy, chłodne rosy", "Jaś nie doczekał", "W piwnicznej izbie", "Wolny najmita".

Maria Konopnicka prowadziła również działalność społeczno - polityczną (opieka nad więźniami, protest przeciw prześladowaniu przez Niemców dzieci polskich we Wrześni). Pod wpływem tych wydarzeń powstała "Rota", która była przysięgą wierności Ojczyźnie. Wraz z muzyką Feliksa Nowowiejskiego pełniła rolę pieśni wojskowej i stała się nieoficjalnym hymnem państwowym.

Najwięcej utworów poświęciła jednak dzieciom, ich życiu, nauce, zabawom, smutkom i radościom ("Czytania dla Tadzia i Zosi", "O Janku Wędrowniczku", "Na jagody", "Stefek Burczymucha", "Muchy samochwały"). Najbardziej znanym utworem jest baśń "O krasnoludkach i o sierotce Marysi", łącząca motywy fantastyki, legendy, baśni ludowej ze światem realnym.

Zwrócić uwagę należy, iż literatura dziecięca pióra Marii Konopnickiej jest nadal żywa, poczytna i wznawiana.

Zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie.

Rys historyczny Szkoły Podstawowej w Piasecznie

Nasza szkoła została założona w 1945 roku. Początkowo mieściła się w drewnianym budynku, w którym jeden nauczyciel uczył dzieci z klas I-IV. Młodzież z klas wyższych uczęszczała do szkoły w Rozpłuciu Pierwszym.

Budynek, w którym znajdujemy się obecnie, wybudowany został i oddany do użytku 1 września 1969 roku. Zorganizowano w nim szkołę ośmioklasową, do której uczęszczali uczniowie z następujących wiosek: Piaseczna, Rozpłucia Pierwszego, Rozpłucia Drugiego, Uciekajki, Jagodna, Zagłębocza, Rogóźna, Czarnego Lasu. Szkoła w Piasecznie była szkołą zbiorczą dla szkół filialnych w Rozpłuciu Pierwszym, Jagodnie i Rogóźnie, w których uczyły się dzieci w klasach I-III.

obrazek

Szkołą w Piasecznie kierowali:

  • od roku 1945 do 1950 - Jan Pękalski
  • od roku 1950 do 1955 - Bronisława Gomulińska
  • od roku 1955 do 1969 - Alina Wach
  • od roku 1969 do 1974 - Edward Swaczyna
  • od roku 1974 do 2008 - Wiktor Woźnica
  • od roku 2008 - Elżbieta Wróbel

W okresie istnienia filii kierownikami w poszczególnych placówkach byli:

  • Rozpłucie Pierwsze - Barbara Aleksandrowicz
  • Jagodno - Anna Jagiełło, od roku 1987 Elżbieta Wróbel
  • Rogóźno - Maria Zaleska

Obecnie do szkoły dochodzą dzieci z Piaseczna, zaś dowożone są z: Jagodna, Zagłębocza, Rozpłucia Pierwszego, Rozpłucia Drugiego, Czarnego Lasu, Kaniwoli, Rogóźna i Krasnego.

14 października 2010 roku szkole nadano imię Marii Konopnickiej. Wydarzenie to miało miejsce w setną rocznicę śmierci poetki i zbiegło się z obchodami 65-tej rocznicy założenia naszej szkoły.