Administratorem danych osobowych
przetwarzanych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie
jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Piasecznie,
tel. 817570815, adres e-mail: sp.piaseczno@wp.pl.

Inspektorem Ochrony Danych
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie
jest Robert Gostkowski,
adres e-mail:sp.piaseczno@wp.pl,
adres do korespondencji: Piaseczno 37, 21-075 Ludwin.Zarządzenie nr 13/2017/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych
Pobierz

Klauzula informacyjna - podstawa przetwarzania - przepis prawa.doc
Pobierz

Klauzula informacyjna - podstawa przetwarzania - zgoda.doc
Pobierz

Klauzula informacyjna dla rodzica dziecka - podstawa przetwarzania - przepis prawa.doc
Pobierz

Klauzula informacyjna dla rodzica dziecka - podstawa przetwarzania - zgoda.doc
Pobierz

Zgoda na wykorzystanie wizerunku.pdf
Pobierz