??? SP Piaseczno

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie

Wydarzenia w naszej szkole - rok szkolny 2017/2018


Prośba do Rodziców - 13.08.2018r.

Serdecznie zapraszamy chętnych Rodziców
do pomocy w szkole przy licznych remontach.
Codziennie od 13 sierpnia, od godz. 8.00.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W piątek 22 czerwca 2018r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Najpierw Pan Wójt Andrzej Chabros przywitał wszystkich zebranych, a następnie wręczył uczniom stypendia, dyplomy i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce.

Po części oficjalnej Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za dobrą współpracę i zaangażowanie, życzyła udanego i bezpiecznego wypoczynku oraz zaprosiła uczniów na spotkanie ze swoimi wychowawcami w klasach.

Zostały rozstrzygnięte konkursy Delmy i Domestosa

Nasza szkoła zajęła 11 miejsce w konkursie Delmy na remont stołówki szkolnej. Tym razem udało nam się wygrać naklejki na ścianę do stołówki oraz warsztaty dotyczące niemarnowania żywności. Serdecznie dziękujemy wszystkim za poświęcony czas, głosowanie i zaangażowanie.

Nasza szkoła brała także udział w konkursie zorganizowanym przez Domestosa na remont szkolnej Łazienki. W tym konkursie udało nam się zdobyć Nagrodę III stopnia - zestaw produktów marki Domestos do utrzymania czystości w szkolnych łazienkach. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali i wsparli naszą inicjatywę.

XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w naszej szkole

"Czytanie łączy" - pod takim hasłem w dniach 2 - 10 czerwca 2018 r. odbył się XVII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Jest to największe doroczne święto w ramach, trwającej nieprzerwanie od 2001 roku, kampanii społecznej "Cała Polska czyta dzieciom". Akcja ma na celu uświadomienie, jak ważne jest głośne czytanie dzieciom. To także zachęcanie uczniów do samodzielnego czytania, które może być ciekawą formą spędzania wolnego czasu.

W naszej szkole, włączając się w ogólnopolską akcję, zaprezentowaliśmy inscenizację "Bajki o rybaku i złotej rybce", którą przygotowali czwartoklasiści. W roli baby wystąpiła Magdalena Tryk, rybaka grał Damian Sawul, a rybkę Wiktoria Barczak. Towarzyszyły im dwórki - Oliwia Bondyra i Aleksandra Staniak oraz dworzanin, ustylizowany na bodyguarda - Jakub Bondyra. Swój wkład w przedstawienie mieli Jakub Brzyski, Bartosz Sągała oraz Kamil Pytlowski, którzy zadbali o zmianę scenografii. Nad całością czuwały Adrianna Ścierka i Julia Świrska jako narratorki oraz suflerka - Dagmara Tyda. Wszyscy aktorzy świetnie zaprezentowali się na scenie, czego dowodem były gromkie brawa uczniów, nauczycieli i przybyłych na tę okazję rodziców.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się
22 czerwca (piątek) o godzinie 9.00 w szkole.
O godzinie 8.00 w kościele w Rogóźnie zostanie odprawiona msza święta na zakończenie roku szkolnego.
Serdecznie zapraszamy Rodziców ze swoimi dziećmi.

ZAPROSZENIE - 21.06.2018 r.

ZAPROSZENIE

Uczniowie klasy czwartej
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie
mają zaszczyt i przyjemność zaprosić

RODZICÓW, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW

na inscenizację "Bajki o rybaku i złotej rybce".
Przedstawienie odbędzie się 21 czerwca 2018r. w naszej szkole.
Początek o godz.11.35.

Serdecznie zapraszamy!

"Dobry Start" 300zł dla ucznia

Powakacyjny powrót do szkoły wielu rodzicom spędza sen z powiek. Nowy rok szkolny to nowe podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, ale też buty i ubrania. Wyprawka szkolna to spory wydatek, dlatego chcemy pomóc w tym niełatwym dla wielu z Państwa momencie. Dzięki programowi "Dobry Start" rodzina otrzyma na każde uczące się dziecko 300zł wsparcia na skompletowanie wyprawki szkolnej. Mam nadzieję, że świadczenie to ułatwi planowanie szkolnych zakupów.

Mateusz Morawiecki


Program "Dobry Start" to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie "Dobry Start"?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Warto zauważyć, że gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie "Dobry Start" w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

I MIĘDZYSZKOLNY DZIEŃ ZIEMI "TWÓJ ŚLAD NA ZIEMI"
dla klas VII szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych

10 maja na terenie rekreacyjnym wokół Szkoły Podstawowej im. J. i K. Bogdanowiczów w Nadrybiu uczniowie zaproszonych szkół brali udział w grze terenowej "Twój ślad na Ziemi". 2 - osobowe zespoły pod opieką nauczycieli i pod okiem jurorów przemieszczały się na 21 stanowiskach wykonując według wskazówek zawartych w karcie pracy i w oparciu o liczne rekwizyty, różnorodne zadania teoretyczne, praktyczne i sprawnościowe. Celem gry terenowej było ukazanie problemów człowieka w globalnej przestrzeni i problemów z człowiekiem na tle pozostałych form życia i środowiska oraz nakłanianie do skromności i umiaru w czerpaniu z zasobów natury. Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy? To fundamentalne pytanie zadawali sobie uczestnicy na poszczególnych stanowiskach. Dwa ślady na Ziemi - czarny i zielony obecne na plakacie, znaczkach okolicznościowych, dyplomach i ukryte w zadaniach podkreślały odwieczną walkę działań destrukcyjnych i pozytywnych człowieka. Uczniowie zmierzyli się z następującymi zadaniami: budowanie fragmentu białka na podstawie DNA, prezentacja z krojeniem jabłka ukazująca ile jest uprawnej ziemi na naszej planecie, ważenie gazów cieplarnianych, odkrywanie pozytywnych działań człowieka na rzecz ochrony środowiska i przyrody na podstawie zdjęć z najbliższej okolicy, wyznaczanie troficzności czystości wód pokopalnianych, wyznaczanie faz Księżyca nomogramem, wyznaczanie wysokości drzewa hipsometrem, posługiwanie się alfabetem Morse'a, nauka języka migowego, rozpoznawanie przypraw i pradziejowej strawy, ćwiczenia medytacji i oddychania, strojenie butelek z wodą do gry, zadanie z rękodzielnictwa - zaplatanie okrągłego wzoru z situ, cięcie drewna piłą, wybieranie produktów spożywczych bez dodatkowych opakowań, rozpoznawanie korzystnego sąsiedztwa roślin, wyznaczanie wzrostu człowieka na podstawie długości kości udowej, rozpoznawanie drzew ukrytych w poezji i nazwiska nauczyciela od biologii. Należało również wykazać się umiejętnościami naszych przodków: wiosłowaniem, łowieniem ryb pradziejową wędką, strzelaniem z łuku do tarczy, ciskaniem oszczepu, praktycznym poznawaniem zabawek naszych przodków. Ciekawym zadaniem było poznanie Pana Leona Tomaszewskiego, biegacza, maratończyka, który prezentował swoje osiągnięcia sportowe, pokazywał najcenniejsze medale. Nasza drużyna w składzie: Weronika Sawicka i Kalina Skoczylas zajęła III miejsce.

Ekologiczny sukces uczniów klasy I

Uczniowie klasy I w mijającym roku szkolnym realizowali projekt ekologiczny "Plastek i jego zaczarowane pudełko". Przedsięwzięcie było realizowane dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope z Warszawy. Finałem projektu był Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. "Bajkowy Konkurs Plastka". Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przeczytanie (głośno przez nauczyciela bądź samodzielnie przez uczniów) bajki zawartej w podręczniku pt. "Plastikowa księżniczka", a następnie wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej dowolną scenkę z bajki. Klasa I ma powody do radości, ponieważ wzięła udział w XVII edycji konkursu uzyskując I miejsce w kategorii klas I - III. Nad przebiegiem konkursu i wykonaniem prac opiekę sprawowała wychowawczyni klasy p. Anna Zakostowicz. Oto nasi zwycięzcy:

Budzyński Kacper
Kasprzyk Maja Anna
Klimkiewicz Lena
Olszewska Martyna
Pytlowska Martyna
Sawicka Małgorzata
Sawul Nikodem
Szymaniak Dominik
Tiołko Nikola
Tomaszewska Maja
Tryk Lena Helena

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczno - Przyrodniczy

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologiczno-Przyrodniczym przeznaczonym dla uczniów szkół podstawowych (klasy I-III). Celem konkursu było kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a także propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi. Konkurs ekologiczno-przyrodniczy został przeprowadzony w dniu 26.04.2018 r. w naszej szkole, w którym wzięli udział następujący uczniowie z klasy I, II, III uzyskując wysokie lokaty:

PIOTR KUŚMIERZ - V miejsce Tytuł Laureata, nagroda książkowa
MAJA TOMASZEWSKA - IX miejsce Dyplom Wyróżnienia
MARTYNA STANIAK - Dyplom Uznania
MARTYNA OLSZEWSKA - Dyplom Uznania
LENA TRYK - Dyplom Uznania
WOJCIECH WACH - Dyplom Uznania
KACPER SZADKOWSKI - Dyplom Uznania

Musimy nadmienić, że w Konkursie Ekologiczno - Przyrodniczym wzięło udział 1083 uczestników z całej Polski.

Udział w Ogólnopolskim Konkursie Panda z przyrody

Dnia 13.04.2018 roku uczniowie klasy IV i V przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu Panda z przyrody. Celem konkursu było zainteresowanie uczniów światem przyrody, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem, zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań oraz stwarzanie uczniom możliwości do współzawodnictwa. Pytania zawarte w testach miały zróżnicowany stopień trudności, co pozwoliło sprawdzić wiedzę uczniów na różnych poziomach. Konkurs został przeprowadzony w formie testu wielokrotnego wyboru. Każdy test to 30 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Za odpowiedź prawidłową uczeń otrzymuje +1 punkt, odpowiedź nieprawidłowa to -1 punkt, a przy braku odpowiedzi punktów 0. Do konkursu z przyrody przystąpiło 1346 uczestników z kl. IV i 1079 z kl. V z całej Polski.

A oto nasi zwycięzcy:

Z KLASY IV:

ADRIANNA ŚCIERKA - II miejsce - DYPLOM LAUREATA, NAGRODA KSIĄŻKOWA
JULIA ŚWIRSKA - IV miejsce - DYPLOM LAUREATA, NAGRODA KSIĄŻKOWA
ALEKSANDRA STANIAK - VI miejsce - DYPLOM WYRÓŻNIENIA
OSKAR LISOWSKI - DYPLOM UZNANIA
JAKUB BONDYRA - DYPLOM UZNANIA
OLIWIA BONDYRA - DYPLOM UZNANIA

Z KLASY V:

JULIA JEDUT - II miejsce - DYPLOM LAUREATA, NAGRODA KSIĄŻKOWA
BARTŁOMIEJ MAJEWSKI - DYPLOM UZNANIA
ALEKSANDRA KURLAK - DYPLOM UZNANIA
ŁUKASZ WÓJTOWICZ - DYPLOM UZNANIA
DOMINIKA GZIK - DYPLOM UZNANIA
OLAF BONDYRA - DYPLOM UZNANIA

Uczniów do konkursu przygotowywała p. Anna Zakostowicz.

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ZUCH Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI

07 i 09 maja 2018 r. uczniowie klasy I i II po raz pierwszy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Zuch z języka polskiego i matematyki zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej. Konkurs Zuch z języka polskiego sprawdzał umiejętność korzystania z informacji, analizowanie tekstów, znajomość zwrotów grzecznościowych, ortografię i słownictwo. Konkurs Zuch z matematyki weryfikował znajomość pojęć liczbowych i sprawność rachunkową, rozwiązywanie zadań tekstowych i znajomość jednostek. Konkursy rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a ich treść jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej. Testy konkursowe zawierały 21 pytań o różnej skali trudności i w związku z tym każdy uczeń miał szansę sprawdzenia swoich umiejętności. Pytania konkursowe zawierały jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi. Do konkursu z kl. I z języka polskiego przystąpiło 1664 uczestników, z matematyki - 2106, a z kl. II - 1235 z całej Polski. Nasi uczniowie zdobyli następujące miejsca:

Z JĘZYKA POLSKIEGO - KLASA I:

MAŁGORZATA SAWICKA III miejsce - DYPLOM LAUREATA, NAGRODA KSIĄŻKOWA
MAJA TOMASZEWSKA VI miejsce - DYPLOM LAUREATA,
MARTYNA OLSZEWSKA VII miejsce - DYPLOM LAUREATA,
MAJA KASPRZYK XI miejsce - DYPLOM LAUREATA
MARTYNA PYTLOWSKA - DYPLOM UZNANIA
LENA TRYK - DYPLOM UZNANIA
LENA KLIMKIEWICZ - DYPLOM UZNANIA
NIKODEM SAWUL - DYPLOM UZNANIA

Z MATEMATYKI - KLASA I:

MAŁGORZATA SAWICKA I miejsce - GRAWEROWANY DYPLOM LAUREATA, NAGRODA KSIĄŻKOWA
MAJA TOMASZEWSKA IV miejsce - DYPLOM LAUREATA, NAGRODA KSIĄŻKOWA
MAJA KASPRZYK VI miejsce - DYPLOM LAUREATA,
NIKOLA TIOŁKO XI miejsce - DYPLOM LAUREATA
MARTYNA OLSZEWSKA - DYPLOM UZNANIA
MARTYNA PYTLOWSKA - DYPLOM UZNANIA
LENA TRYK - DYPLOM UZNANIA
LENA KLIMKIEWICZ - DYPLOM UZNANIA
NIKODEM SAWUL - DYPLOM UZNANIA
KACPER BUDZYŃSKI - DYPLOM UZNANIA

Z MATEMATYKI - KLASA II:

FILIP GOŁAWSKI - DYPLOM UZNANIA
MAGDALENA JEDUT - DYPLOM UZNANIA
MATEUSZ BRZEZINA - DYPLOM UZNANIA

Nauczyciel przygotowujący uczniów do konkursu p. A. Zakostowicz i p. G. Słomka.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Prelekcja Policjantów z Łęcznej "Bezpieczne wakacje" - 18.06.2018r.

18 czerwca przedstawiciele Policji z Łęcznej spotkali się z uczniami naszej szkoły. Wszystko po to, aby przypomnieć młodym ludziom o ewentualnych zagrożeniach bezpieczeństwa podczas wakacji oraz sposobach ich unikania. W czasie spotkania policjanci odpowiadali także na liczne pytania zainteresowanych uczniów. Głównym tematem wspólnych rozmów było bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą i w górach. Policjanci przypomnieli zasady, jakie należy stosować, będąc nad rzeką lub innym akwenem wodnym. W trakcie prelekcji wskazane zostały miejsca bezpiecznej kąpieli oraz zagrożenia, jakie mogą spotkać dzieci i młodzież w życiu codziennym.

Pani Dyrektor zapoznała zebranych z listem Pani Minister Edukacji Narodowej nt. bezpieczeństwa podczas wakacji. Ministerstwo przygotowało specjalny "Poradnik bezpiecznego wypoczynku", który dostępny jest na stronie internetowej www.wypoczynek.men.gov.pl.

Akcja "Za jeden Uśmiech"

Niesienie pomocy drugiemu człowiekowi to jedna z piękniejszych rzeczy, jaką możemy zrobić w życiu oraz jeden z przejawów miłości, który udowadnia, że nasze serca są wrażliwe nie tylko na potrzeby własne, ale też innych.

Dołączamy do inicjatywy na rzecz małych pacjentów z Kliniki Hematologii Dziecięcej w Lublinie, rozpoczętej przez Martynę Łabęcką - uczennicę, byłą pacjentkę Kliniki, która niestety w tym roku przegrała walkę ze swoją chorobą. Celem działania jest zbiórka materiałów plastycznych i artystycznych dla małych pacjentów Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej z Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. prof. Antoniego Gębali przy ul. Chodźki w Lublinie. Mimo atmosfery walki i wielomiesięcznych pobytów dzieci na oddziałach szpitala, w Klinice, nie zmienia się jedno - dzieci zawsze są dziećmi, które chętnie bawią się i uczestniczą w różnych zajęciach terapeutycznych sprawiających im wiele radości.

Zachęcamy do włączenia się do akcji trwającej od 9 do 17 czerwca 2018 r. i przyniesienie m.in. różnych kolorowych koralików, żyłki, kanwy do wyszywania, muliny, materiałów do robienia breloczków, tasiemek, filcu, cekinów, kolorowych nitek, włóczki i innych materiałów artystycznych dla małych pacjentów Kliniki.

Inicjatorem Akcji jest Zespół Szkół w Ludwinie, tel. (81)7570043.

TY TEŻ MOŻESZ SPRAWIĆ, ŻE NA TWARZY DZIECKA ZAGOŚCI UŚMIECH!

"Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim" - projekt PCPR w Łęcznej

Od kwietnia br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej wraz z Ośrodkiem Rewalidacyjno-Wuychowawczym w Łęcznej rozpoczęli realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pn. "Ośrodek Wsparcia Rodzin w Powiecie Łęczyńskim". W ramach projektu na wsparcie moga liczyć: rodziny zastępcze (dorośli i dzieci), kandydaci na rodziców zastepczych, osoby z niepełnosprawnością (dorośli i dzieci), osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, np. osoby będące pod pieczą Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kijanach (dzieci i młodzież), rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze (dzieci, rodzice).

Rekrutacja do projektu rozpocznie się już w okresie wakacji w 2018r.

Z uwagi na ograniczoną dostępność na terenie Powiatu Łęczyńskiego do specjalistycznego wsparcia rodziny, w tym rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnościami, projekt daje możliwość skorzystania z wielu usług, w tym m.in.: hortiterapii (metoda terapii wykorzystująca rośliny i ogrody), terapii sensorycznej dźwiękiem (metoda kształcenia uwagi słuchowej), terapii sensorycznej (usprawnianie zmysłów, umiejętności czytania i pisania, liczenia, wpływa na koncentrację uwagi, kontrolę emocjonalną i samoakceptację), wsparcia psychoterapeuty, dietetyka, psychiatry, seksuologa.

Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy do siedziby PCPR w Łęcznej, ul. Staszica 9, siedziby ORW w Łęcznej, ul. Litewska 16 lub nawiązania kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów 81 5315203 (Starostwo Powiatowe w Łęcznej), 81 5315384 (PCPR), 81 7522655 (ORW).

Debata o bezpieczeństwie na drodze - 14.06.2018 r.

14 czerwca przedstawiciele naszej szkoły skorzystali z zaproszenia Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej i wzięli udział w debacie - "Ty też możesz mieć wpływ na bezpieczeństwo na drodze!".

Celem przedsięwzięcia było podsumowanie działań podjętych przez funkcjonariuszy KPP w Łęcznej dotyczących bezpieczeństwa na drogach powiatu łęczyńskiego.

Wycieczka do Warszawy - 11-12.06.2018r.

Program wycieczki do Warszawy:

Łazienki Królewskie
Zespół pałacowo-ogrodowy w Warszawie założony w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Zwiedzanie Stadionu Legii Warszawa
Stadion piłkarski znajdujący się na warszawskim Powiślu przy ul. Łazienkowskiej. Składa się z pięciu kondygnacji i jest w pełni zadaszony. Wewnątrz trybun znajduje się zaplecze techniczne dla dziennikarzy, publiczności biznesowej oraz centrum odnowy biologicznej do dyspozycji piłkarzy i trenerów.

Przejazd Metrem
Jedyny w Polsce system kolei podziemnej, składający się z dwóch linii: M1 i M2. Pierwszy odcinek linii M1, łączącej centrum Warszawy z jej północnymi i południowymi dzielnicami, otwarto w 1995 roku. Pełną projektowaną długość linia osiągnęła dopiero w roku 2008. Budowę linii M2, łączącej lewo- i prawobrzeżną część stolicy, rozpoczęto w 2010 roku, a pierwszy jej odcinek oddano do użytku w 2015 roku.

Zwiedzanie Polskiego Radia
Zadaniem Polskiego Radia jest nadawanie audycji radiowych o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia dostępne są w Internecie. Obok standardowych programów funkcjonuje również kilkadziesiąt specjalnych stacji tematycznych.

Muzeum Narodowe
Muzeum sztuki, założone w 1862 jako Muzeum Sztuk Pięknych, które gromadzi zbiory sztuki starożytnej (egipskiej, greckiej, rzymskiej), malarstwa polskiego od XIII wieku, a także galerię malarstwa obcego (włoskie, francuskie, holenderskie, niemieckie i rosyjskie), zbiory numizmatyczne i rzemiosła artystycznego.

Zwiedzanie Zamku Królewskiego
Barokowo-klasycystyczny zamek królewski znajdujący się przy placu Zamkowym. Pełni funkcje muzealne i reprezentacyjne. Pierwotnie rezydencja książąt mazowieckich, a od XVI wieku siedziba władz I Rzeczypospolitej: króla i Sejmu (Izby Poselskiej i Senatu). Wielokrotnie grabiony i dewastowany przez wojska szwedzkie, brandenburskie, niemieckie i rosyjskie. Spalony i ograbiony przez Niemców w 1939, niemal doszczętnie zniszczony w 1944. Obecnie Zamek pełni funkcję muzeum i podlega bezpośrednio Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2014 muzeum nosi nazwę Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej. W Kaplicy Małej Zamku Królewskiego w Warszawie przechowywane są insygnia królewskie Stanisława Augusta Poniatowskiego: Łańcuch Orderu Orła Białego, miecz ceremonialny Orderu św. Stanisława oraz berło z akwamarynu. W kaplicy znajduje się także urna z sercem Tadeusza Kościuszki. Na Zamku Królewskim w Warszawie przechowywane są insygnia władzy Prezydenta RP: tłoki pieczętne Prezydenta Rzeczypospolitej, Chorągiew Rzeczypospolitej oraz dokumenty państwowe.

Pokazy edukacyjne Wirtualne Podróże

Informujemy, że dnia 8 czerwca 2018 roku odbędą się w naszej szkole pokazy edukacyjne Wirtualne Podróże, prezentowane przez Wirtual QUEST Lublin.

Virtual Quest to trójwymiarowa technologia Wirtualnych Podróży do świata Oceanów, Dinozaurów lub Kosmosu. Widzowie mają okazję zwiedzić cudowny świat morskich stworzeń, prehistoryczny świat dinozaurów oraz świat planet i galaktyk.

ZAPRASZAMY!

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie uczestniczy w konkursie "DELMA".

Nasza Szkoła to 900 m2 radości, wypełnionej sercami 141 uczniów, otwartymi ramionami 12 nauczycieli i licznym gronem zawsze gotowych do pomocy rodziców. Pomóżcie nam stworzyć przyjazną przestrzeń do wspólnego celebrowania posiłków, aby każde spotkanie w naszej stołówce było pełne radości i wilczego apetytu. Przyrzekamy: dbać o naszą nową stołówkę tak, jakby ściany były ze złota,a podłoga z marmuru. Uwierzcie w Nas tak mocno, jak my wierzymy sami w siebie.

Prosimy głosujcie na naszą szkołę!
Dziękujemy z całego serca za oddane głosy.

Uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Głosować na naszą szkołę można na stronie: www.extrastolowki.pl/school/86

Projekt "Razem odkryjmy świat programowania"

Podsumowaniem projektu "Razem odkryjmy świat programowania" w roku szkolnym 2017/2018 był wyjazd uczniów klas I-III wraz z wychowawczyniami do Lublina na Katolicki Uniwersytet Lubelski. 29 maja nasi uczniowie wysłuchali wykładu na temat: "Wykorzystanie w praktyce umiejętności programowania". Uczniowie z zainteresowaniem przyglądali się robotom zbudowanym przez jedyną w Polsce Drużynę Spice Gears, która buduje roboty i startuje w zawodach na całym świecie. Dzieci wysłuchały informacji o budowie i programowaniu robotów. Miały również okazję, aby spróbować swoich sił w "kierowaniu" robotami. Uczniowie wrócili do domu pełni wrażeń i nowych informatycznych pomysłów i planów.

Dzień Rodziny - 4.06.2018r.

"Więzy rodzinne to nie tylko wspólnota krwi, ale spoiwo dzielnych chwil, bliskości i słabości widzianych u siebie nawzajem" Dawn Barker.
Za poważnie?
"W każdej rodzinie jest jak w cyrku lub jak w kinie…"
Realne….
"Rodzina to najlepszy wynalazek na świecie".

"Dzień Rodziny" to wspaniały czas zarówno dla rodziców jak i dzieci, pełen wzruszeń, radości i uśmiechu, a przede wszystkim to czas wyśmienitej zabawy. Z tej okazji 4 czerwca nasza szkoła zaprosiła swoich przyjaciół na bogaty program artystyczny. Wśród zaproszonych gości obecny był Starosta Powiatu Łęczyńskiego - Pan Dariusz Kowalski, Wójt Gminy Ludwin - Pan Andrzej Chabros, proboszcz parafii Rogóźno - ksiądz Waldemar Taracha, referent oświaty w Ludwinie - Pani Joanna Guz, Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Małgorzata Wiączek, radni oraz sołtysi okolicznych wsi, a także licznie zgromadzeni Rodzice.

"Moja rodzina jest wspaniała mama, tata, siostra mała. Chociaż bywają ciężkie chwile my wspieramy się co chwilę." - takimi słowami powitały wszystkich zebranych na sali uczennice klasy V: Julia Jedut i Aleksandra Kurlak.

W programie przygotowanym specjalnie dla dzieci, rodziców oraz gości znalazły się występy taneczno-wokalne dzieci z grupy 3-4-5 latków, z grupy 5-6 latków oraz szkolnego zespołu tanecznego "Łobuziary". Program uświetnił grą na instrumentach Piotrek Kuśmierz uczeń klasy III. Mogliśmy również wysłuchać koncertu wokalnego Łukasza Liska, uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy oraz zespołu wokalnego "Fidelis" z Ludwina.

"Dzień Rodziny" był również okazją do uroczystego otwarcia nowej pracowni chemiczno-fizycznej. Uczniowie klasy VII wprowadzili nas w magiczny świat chemii poprzez zaprezentowanie kilku spektakularnych eksperymentów.

Tak dobrze wyposażona sala nie powstałaby bez wsparcia finansowego naszych sponsorów: Marszałek Sejmu Pani Beaty Mazurek, Zakładów Azotowych Puławy, Gminy Ludwin oraz Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Ludwinie.

Wszystkim wyżej wymienionym za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną naszej szkole z całego serca dziękujemy!!!

Po części artystycznej rozdano uczniom upominki, rodzice zaprosili zgromadzonych na słodki poczęstunek oraz degustację sałatek. Jak zawsze największą frajdą okazał się dmuchany zamek. Kolejki ustawione były również przy stoisku z watą cukrową i zabawkami oraz ognisku, gdzie można było upiec kiełbaskę.

Było to radosne i słoneczne popołudnie spędzone w wielkiej szkolnej rodzinie.

Finał Kampanii Społecznej "Kilometry Dobra" - 29.05.2018r.

Oj działo się, działo...

29 maja 2018r. (wtorek) uczniowie klas IV-VII wraz z p. Dyrektor i opiekunami szybkim jak wiatr autobusem pomknęli do Cycowa, do Zespołu Szkół im. VII Pułku Ułanów Lubelskich. Po cóż?... W tym dniu miał miejsce finał Kampanii Społecznej "Kilometry Dobra".

Z akcją wystartowano 1 marca 2018r. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy postawiło sobie cel: zbiórka pieniędzy, które trafią na rozbudowę Całodobowego Domu Rodzinnego w Janowicy; domu skupiającego podopiecznych z całego powiatu, osoby pozostające w trudnych sytuacjach życiowych, w wyniku śmierci lub niewydolności rodziców czy opiekunów; w ciężkich sytuacjach losowych - jak wyjaśnia przewodnicząca zarządu koła PSONI w Łęcznej - Maria Lisek - Zięba.

Występy artystyczne zespołów działających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy wspomagają kampanię. Zespoły i solista wraz z opiekunami odwiedzili już wiele placówek typu szkoły, parafie. W akcję włączyli się uczniowie szkół z terenu całego powiatu, przedszkola, zakłady pracy, kościoły i osoby prywatne. Akcja integrująca wszelkie środowiska miała swój finał właśnie we wtorek.

Gościnna i piękna szkoła w Cycowie otworzyła swe podwoje dla wielu zaprzyjaźnionych, okolicznych szkół, ich uczniów, dyrektorów i nauczycieli; dla przedstawicieli samorządowych; dla przedstawicieli środowisk katolickich, słowem dla wszystkich zaangażowanych, którym przyświecał jeden cel: wspomóc finansowo!!! Uroczystość zorganizowano z ogromnym rozmachem. Sala gimnastyczna wypełniona po brzegi ludźmi dobrych serc, stała się miejscem... i wystąpień, i przemówień, i podziękowań, i artystycznych występów na bardzo wysokim poziomie (wow!), i loterii fantowej, i klejenia złotówek, i... przesmacznego poczęstunku (mniammm :)) )

Wracaliśmy usatysfakcjonowani i szczęśliwi, że dołożyliśmy cegiełkę do budowy domu, bo... każdy z nas może zostać mistrzem świata w dobroci !!! Krzepiący jest fakt że...ludzi dobrej woli jest więcej. :)

Zapraszamy do obejrzenia obszernej dokumentacji w postaci zdjęć w zakładce: galeria zdjęć.

XI Powiatowe Spotkanie Integracyjne klas III - 22.05.2018r.

W dniu 22.05.2018 odbyło się XI Powiatowe Spotkanie Integracyjne klas III w Załuczu Starym pod hasłem "Czyste środowisko-zdrowy człowiek". Organizatorami spotkania była Szkoła Podstawowa im. Jana i Kazimierza Bogdanowiczów w Nadrybiu oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Piasecznie. Spotkanie w Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym w Załuczu Starym było świetną okazją do poznania się uczniów z różnych szkół z powiatu łęczyńskiego oraz okazją do wyrabiania trwałych nawyków i postaw ekologicznego stylu życia. Na wstępie uczestnicy wycieczki zostali podzieleni na cztery grupy: Żurawie, Czaple, Żółwie i Bociany i w takich mniejszych grupach każdy uczestnik poznawał uroki Poleskiego Parku Narodowego. Uczniowie zwiedzili muzeum wraz z pracownikiem Poleskiego Parku Narodowego, który w bardzo interesujący sposób opowiadał o eksponatach, zwierzętach i roślinach. Zobaczyli wiele ciekawych przyrządów i sprzętów z dawnych czasów. Wzbogacili wiedzę dotyczącą fauny i flory w Poleskim Parku Narodowym. Dużą atrakcją było oglądanie żywych żółwi błotnych i bocianów białych, które przebywają w parku i wracają do zdrowia. Dzieci wybrały się również na ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną, a także piekły kiełbaski na ognisku i korzystały z uroków świeżego powietrza wesoło bawiąc się na uroczej polanie. Otrzymały od pracowników Parku cenne upominki - foldery przyrodnicze oraz pamiątkowe długopisy od Pana Wójta Andrzeja Chabrosa. Czas spotkania upłynął w miłej i przyjaznej atmosferze.

ZAPROSZENIE

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie
ma zaszczyt zaprosić na

FESTYN RODZINNY
w naszej szkole

4 czerwca 2018 roku
o godz. 12.00.

W programie:
- występ osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy
- występ przedszkolaków
- dmuchańce
- zabawy przy muzyce
- degustacja ciast i sałatek przygotowanych przez rodziców.

ZAPRASZAMY!

List Minister Edukacji Narodowej - "Nie Spal się na Starcie"

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Minister Edukacji Narodowej objął honorowym patronatem kampanię społeczną Nie Spal się na Starcie, zorganizowaną przez Fundację Aflofarm.

Głównym celem kampanii jest promowanie zdrowego stylu życia, budowanie świadomości wśród młodzieży na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz kształtowanie postaw dbania o własne zdrowie i innych ludzi. Przekaz kampanii ma pomóc młodzieży zrozumieć, że nie warto zaczynać palić papierosy.

Fundacja przygotowała dla szkół materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz film edukacyjny. Materiały powstały we współpracy z Zakładem Epidemiologii w Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w ramach zadania Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych "Prewencja pierwotna nowotworów". W czasie trwania kampanii, młodzież będzie mogła wziąć udział w konkursie, którego szczegóły zawarte są na stronie www.niespalsienastarcie.pl.

Zgodnie z deklaracją, Organizatorzy kampanii przekażą do szkół materiały dla nauczycieli oraz film na DVD, które można wykorzystać na zajęciach z młodzieżą w ramach działań ujętych w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły lub placówki.

Z poważaniem

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Joanna Wilewska
Dyrektor


NIE SPAL SIĘ NA STARCIE!
PROBLEM PALENIA WŚRÓD MŁODZIEŻY

Według informacji podanych na stronie Ministerstwa Zdrowia, dzieci zaczynają eksperymentować z paleniem już w V i VI klasie podstawówki, a w wieku 13 lat już ponad połowa z nich przynajmniej raz spróbowała papierosa (źródło WHO). Codziennie w Polsce papierosa po raz pierwszy próbuje 500 nieletnich chłopców i dziewcząt.

W skali roku to 180 tys. młodocianych, którzy wypalają rocznie ok 4 mld sztuk papierosów. Dane są alarmujące, dlatego wierzymy głęboko w potrzebę przeprowadzenia tej akcji i jesteśmy osobiście zaangażowani w walkę z paleniem. W swoim najbliższym otoczeniu wśród rodziny i znajomych widzimy do jakich zmian zdrowotnych i życiowych tragedii mogą prowadzić takie uzależnienia. Jest to dla nas coś więcej niż zwykła kampania - myślimy o niej w kategoriach odpowiedzialności i misji, jaka spoczywa na naszej fundacji w obszarze Inwestowania w zdrowie kolejnych pokoleń młodych Polaków.

Codziennie w Polsce 500 nastolatków sięga po papierosa.
To daje rocznie 180 tys. nowych ofiar nałogu!

"Ze szkoły na bagna"- piesza wycieczka do Rezerwatu Przyrody Jezioro Brzeziczno - 25.05.2018r.

25.04. 2018r. uczniowie klas V-VII wraz z wychowawcami wzięli udział w zajęciach organizowanych przy współpracy z Poleskim Parkiem Narodowym z cyklu: "Ze szkoły na bagna". Spotkanie poprowadził pracownik PPN pan Sławomir Wróbel - pasjonat przyrody.

Udaliśmy się wszyscy do Rezerwatu Przyrody Jezioro Brzeziczno, jedynego rezerwatu na terenie gm. Ludwin, utworzonego w 1959r., zwanego także rezerwatem florystycznym. Właśnie tutaj występują szuwary i zarośla, różnego rodzaju bory. Bogata jest flora roślin zarodnikowych oraz flora porostów, jak i grzybów (108 gatunków). Największą powierzchnię zajmuje torfowisko wysokie o charakterze leśnym. Rezerwat Brzeziczno to idealne siedlisko dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych oraz gadów. Przemierzając ścieżkę każdy znajdzie tam coś dla siebie, szlak prowadzi przez ekosystemy leśne, łąkowe i torfowiskowe, a każdy z nich obfituje w różne gatunki roślin i zwierząt.

Pan Sławomir Wróbel zaczarował nas opowieściami o bogactwie rezerwatu. Interesujący wykład przeplatany był ciekawostkami na temat fauny i flory poznawanego przez nas miejsca. Uczestnicy wycieczki mogli usłyszeć o sposobach i środkach ostrożności, na wypadek spotkania w lesie dzika, sarny, gada. Taka praktyczna wiedza może być przydatna w życiu.

Wędrówka zakończyła się wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku. Nasi uczniowie otrzymali również słodkie przysmaki oraz gadżety ufundowane przez Poleski Park Narodowy.

I uczniom, i opiekunom podobała się taka żywa lekcja przyrody.

Dary trafiły do schroniska w Lublinie - 24.05.2018 r.

Akcja, której pomysłodawczyniami były uczennice klasy VI - członkinie Szkolnego Klubu Wolontariatu, rozpoczęła się 22 marca. Uczniowie naszej szkoły przez ponad miesiąc przynosili karmę i inne produkty, których brakuje bezdomnym zwierzętom w schronisku. Pomysłodawcy nie kryją zadowolenia z efektów tej spontanicznej akcji. W czwartek 24 maja zebrane dary trafiły do miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5 w Lublinie. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za ofiarność. Zwierzaki potrafią się odwdzięczyć. To była pierwsza taka akcja, ale już wiemy, że nie ostatnia. Szkolny Klub Wolontariatu jest bowiem otwarty na dobre, prospołeczne pomysły i działania. :-)

Co łączy fasolkę z niepodległością? - 22.05.2018r.

22 maja uczniowie klasy szóstej i siódmej posadzili na rabacie szkolnej fasolkę niepodległości, chcąc zwrócić uwagę na fakt, że ta niepozorna roślina strączkowa po upadku powstania styczniowego pełniła funkcję symbolu patriotycznego. W wielu ogrodach warzywnych do dziś uprawia się tę fasolkę, ale nie wszyscy znają jej ciekawą historię.

Fasola niepodległości to odmiana białej, karłowej fasoli, ozdobionej niezwykłym rytem przypominającym polskie godło. Badacze regionalni zgodnie twierdzą, że w XIX w. podczas zaborów uprawianie fasoli traktowano jako manifestowanie patriotyzmu. W zaborze rosyjskim uznawana była za symbol walki o narodową tożsamość, a za jej uprawę groziły represje, podobno nawet zsyłka na Sybir. Z tego powodu jej nasiona przekazywano sobie w wielkiej tajemnicy i sadzono w ukryciu pośród ziemniaków. Zimą, w czasie świąt, przygotowywano z niej wigilijne potrawy. Obyczaj jedzenia fasolki z barszczem na Wigilię znany był zarówno na szlacheckich dworach, jak i w chłopskich chałupach w dwudziestoleciu międzywojennym, później jednak zaczął zanikać. Z fasoli orzełkowej robiono również różańce albo noszono przy sobie jako coś w rodzaju narodowego talizmanu.

Patriotyczne znaczenie tej niezwykłej fasoli potwierdzają źródła historyczne. Prof. dr Kazimierz Roupert w artykule "Polska fasola z orzełkiem" z 1923 roku przywołuje pamięć o podobnych odmianach fasoli uprawianej w XIX w. z pobudek patriotycznych w różnych rejonach Polski. "(…) Będąc małym chłopcem natknąłem się na Kujawach na ciekawą rzecz, która mnie ogromnie przejęła: w Plebance, opodal znanej miejscowości kąpielowej - Ciechocinka, pokazał całemu towarzystwu, bawiącemu tam na wycieczce, właściciel p. Stanisław Gębczyński, całą grządkę fasoli i przyciszonym głosem oświadczył: - To jest polski "szablak z orzełkiem".

W 2010 roku minister rolnictwa zarejestrował odmianę na Liście Produktów Tradycyjnych. Nadano jej dwie oficjalne nazwy "polska fasola z orzełkiem" oraz "fasola niepodległości".

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów klas VII - 18.05.2018r.

Warszawa, 18 maja 2018 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum,

wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub 3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Pragnę podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania.

Szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. większej liczby kandydatów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby sal lekcyjnych.

Przypomnę również, że postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum z wyróżnieniem,
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszystkich kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Ponadto od początku września 2018 r. pytania związane z naborem będzie można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

Ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje po stronie samorządów. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie i gotowość współpracy z samorządami.

Zapewniam, że szkoły będą przygotowane na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Mam nadzieję, że ich oferta edukacyjna spełni oczekiwania zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

Z wyrazami szacunku
Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Podziękowanie za udział w akcji "Lubelszczyzna dla Syrii" - 16.05.2018r.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji "Lubelszczyzna dla Syrii". Podziękowania dla społeczności naszej szkoły skierowali również Lubelski Kurator Oświaty, Wojewoda Lubelski oraz Dyrektor Sekcji Polskiej PKWP.

Mamy nadzieję, że dzięki zebranym środkom udało nam się dołożyć choćby małą cegiełkę do odbudowy zniszczonych przez wojnę domów w Syrii.

Konkurs wiedzy o Konstytucji 3 Maja - 10.05.2018r.

10 maja 2018r. odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Konstytucji 3 Maja. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VII. Każdy uczestnik otrzymał test zawierający 15 pytań, test dostosowany do wymogów edukacyjnych poszczególnych klas. Największą ilość punktów uzyskali uczniowie: Julia Świrska, Oskar Lisowski, Wiktoria Barczak, Ada Ścierka. Moment ogłoszenia wyników był bardzo uroczysty. Wszyscy zebrani na sali dumnie eksponowali kotyliony, które wcześniej z radością wykonywali na zajęciach plastycznych.

Powiatowy Konkursu Języka angielskiego z zastosowaniem technologii informatycznej - 09.05.2018r.

We are the CHAMPIONS

9 maja gościliśmy w Zespole Szkół w Puchaczowie na Powiatowym Konkursie Językowym z zastosowaniem technologii informatycznej "LIP READING - ZGADNIJ CO MÓWIĘ" Nasza szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Iga Biernacka, Oliwia Morawska i Kalina Skoczylas. Podczas I etapu używana była aplikacja komputerowa PLICKERS.

Drużyny odczytywały z ruchu warg po 3 wyrazy z 5 kategorii na podstawie wyświetlonego materiału. Do drugiego etapu z 9 drużyn przeszło 6 szkół z największą ilością punktów. Nasze dziewczyny nie straciły ani jednego punktu.

W II etapie drużyny miały za zadanie odczytać i zapisać 8 wybranych przez organizatorów wyrażeń (u lekarza, w restauracji, na lotnisku, w sklepie). Do III etapu zakwalifikowały się już tylko 3 drużyny z największą ilością punktów, wśród nich i nasza szkoła.

III etap konkursu oparty był na bazie brytyjskiego programu. Drużyna spośród siebie wybiera jedną osobę, która odczytuje wyrazy z ruchu ust. W naszym zespole była to Oliwia. Kalina i Iga czytały wylosowane wcześniej wyrazy. Oliwia "odczytująca z ruchu warg" miała na uszach słuchawki i słuchała muzyki. Zadaniem Oliwii było odgadnięcie 10 wyrazów, które przeczytały Iga i Kalina.

Udało nam się wywalczyć III miejsce. Pokonali nas uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Ostrówka oraz ze Szkoły Podstawowej nr 2 z Łęcznej.

Dziękujemy Organizatorom za wspaniałą zabawę, zdrową rywalizację oraz ciekawe nagrody rzeczowe.

Dzień Ziemi - 26.04.2018r.

"Ziemio nasza, Ziemio miła
Tyś nas wszystkich wykarmiła,
Twe powietrze, lasy, woda,
To największa Twa uroda.
Więc człowieku, pilnuj srodze,
By nie padło wszystko w trwodze,
Bo gdy zniszczysz wszystko wszędzie
To i ciebie też nie będzie".

Światowy Dzień Ziemi obchodzimy 22 kwietnia. Z tej okazji w naszej szkole zorganizowaliśmy obchody tego Dnia. Celem akcji było uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody ojczystej, budzenie poczucia odpowiedzialności za jej stan oraz uświadomienie źródeł zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Na apelu podsumowującym Święto Ziemi, uczniowie mieli okazję obejrzeć piękną inscenizację w wykonaniu klasy III na temat ochrony przyrody, segregacji odpadów i potrzebie czystości środowiska. W inscenizacji wystąpili Kosmici z innej planety, leśne zwierzątka pilnujące czystości w lesie oraz strażnicy z Ligii Ochrony Przyrody. Nie brakowało konkursów, które uświadomiły uczniom naszej szkoły problemy środowiska przyrodniczego. Miło nam ogłosić, że w Turnieju Ekologicznym dla klas IV-VII zwyciężyła klasa VII, drugie miejsce zajęły klasa V i VI.

W klasach 0-III zwyciężyli najmłodsi kl.0, drugie miejsce klasa II, trzecie klasa III.

Miłym akcentem obchodów była piosenka wykonana przez Kalinę - uczennicę klasy VII.

"Sto Dębów dla Niepodległej"- 25.04.2018r.

Z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę nasza szkoła włączyła się do prowadzonej na terenie Lubelszczyzny akcji sadzenia Dębów Niepodległości. W środę 25 kwietnia odwiedzili nas panowie ze Straży Leśnej i przywieźli Dąb Niepodległości, który uroczyście zasadziliśmy w szkolnym ogrodzie.

Międzyszkolny Konkurs "Młodzi Ratownicy"- 25.04.2018r.

25 kwietnia 2018 roku trzy uczennice z naszej szkoły - Weronika Sawicka, Martyna Brzyska i Anna Piekarz wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie "Młodzi Ratownicy" w Nadrybiu. Dziewczęta dzielnie poradziły sobie z trudnym testem wyboru dotyczącym pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas praktycznej części konkursu udzielały pierwszej pomocy 2 pozorantom.

Konkurs ma na celu krzewienie wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w szerokim zakresie - np. oparzenia, omdlenia, utrata przytomności, podtopienia, porażenia prądem.

Do konkursu uczennice zostały przygotowane przez panią Natalię Kaszyca - szkolnego koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Wycieczka do Urszulina - 04.2018r.

Pod koniec kwietnia dzieci z przedszkola i uczennice ze starszych klas wyjechały na wycieczkę do Urszulina. Miały możliwość bawić się na wspaniałym placu zabaw. Z ochotą kręciły się karuzeli, wspinały się po siatce linowej, huśtały na huśtawce i próbowały swych sił na przyrządach w siłowni. Zmęczone ale szczęśliwe z ochotą upiekły kiełbaski na ognisku. Apetyt wszystkim dopisywał.

Konkurs "Ojczyzna w sercach dziecka" - 04.2018r.

W kwietniu dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w konkursie organizowanym przez przedszkole w Ciechankach pt. "Ojczyzna w sercu dziecka". Konkurs miał na celu krzewienie wartości patriotycznych i symboli narodowych wśród najmłodszych Polaków.

Dzieci samodzielnie wykonały interesujące prace plastyczne, które zostały przesłane do przedszkola w Ciechankach. Czekamy z niecierpliwością na ogłoszenie wyników.

"Holocaust - pamięć to nie wszystko"- 19.04.2018r.

"Holocaust - pamięć to nie wszystko" pod takim hasłem odbyło się spotkanie w naszej szkole. Uczennice klasy VII: Kalina Skoczylas i Martyna Piekarz obszernie przedstawiły zagadnienie holocaustu oraz zaznaczyły powagę 75 rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim.

W latach ubiegłych, tak i teraz - jak donoszą media - centralnym punktem rocznicowych obchodów były uroczystości pod pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie. Przeprowadzona została akcja "Żonkil". Wolontariusze rozdawali na ulicach papierowe żonkile - symbol pamięci o bohaterach powstania z 1943 r.

W związku z powyższym nasi uczniowie na znak szacunku, pamięci i solidaryzowania się z wydarzeniem, przypięli sobie żółte żonkilowe odznaki.

XVIII Edycja Konkursu Wiedzy Prewencyjnej "Jestem bezpieczny" - 25.04.2018r.

25 kwietnia ruszyliśmy na konkurs do Szkoły Podstawowej do Ludwina. Odbywała się tam już XVIII Edycja Konkursu Wiedzy Prewencyjnej etapu gminnego pod hasłem "Jestem bezpieczny". W etapie gminnym wystartowała: Szkoła Podstawowa w Dratowie, Szkoła Podstawowa w Piasecznie, Szkoła Podstawowa w Zezulinie oraz gospodarze Szkoła Podstawowa w Ludwinie. Reprezentantami Naszej Szkoły byli uczniowie klasy IV, V i VI: Oskar Lisowski(kl.IV), Patrycja Koperczak (kl.V) oraz Olga Morokiszka (kl.VI). Walka była bardzo wyrównana do tego stopnia, że miała miejsce dogrywka między Szkołą Podstawową w Ludwinie a Naszą Szkołą. Udało nam się wywalczyć III miejsce. Wszystkim biorącym udział szkołom gratulujemy, a za rok idziemy po więcej.

I Powiatowy Turniej "Bądź Bezpieczny na Drodze" - 24.04.2018r.

W ostatni wtorek, 24 kwietnia odbył się I Powiatowy Turniej "Bądź Bezpieczny na Drodze" pod Patronatem Wójta Gminy Puchaczów. Turniej odbył się w Szkole Podstawowej w Puchaczowie, a uczestnikami byli uczniowie klas III z naszego powiatu. Naszą Szkołę reprezentowali Mateusz Środek, Kacper Szadkowski i Adam Filipczuk. Udział brało 8 szkół. Turniej wymagał od uczestników wiedzy teoretycznej z zakresu bezpieczeństwa, jak również sprawności fizycznej. Wszyscy uczestnicy radzili sobie wspaniale. Walka była bardzo wyrównana. Nasza reprezentacja co prawda nie zdobyła żadnego z pierwszych miejsc, ale zabawa była wspaniała. Wszyscy uczestnicy otrzymali plecaki, kolorowe latawce, odblaski i inne upominki. Był również poczęstunek, który dodawał sił naszym uczestnikom. Gratulujemy naszym odważnym chłopakom!

List Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka

Lublin, 16 kwietnia 2018 roku

Dyrektorzy, Nauczyciele,
Uczniowie i Rodzice
Szkół uczestniczących w akcji sadzenia Dębów Niepodległości

Szanowni Państwo,

proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za włączenie się Państwa Szkoły w prowadzoną na terenie województwa lubelskiego akcję sadzenia Dębu Niepodległości z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Jestem przekonany, że ta piękna i ważna inicjatywa będzie nie tylko formą godnego upamiętniania szczególnego jubileuszu naszej Ojczyzny, ale także będzie przypominać o znaczeniu narodowej zgody i odpowiedzialności każdego z nas za jej rozwój i bezpieczeństwo. Nasz naród bowiem jak dokumentuje nasza historia oraz jak podkreślał Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński - jest jak mocne drzewo, które podcinane w swych korzeniach, wypuszcza nowe. Może to drzewo przejść przez burzę, mogą one urwać mu koronę chwały, ale ono nadal trzyma się mocno ziemi i budzi nadzieję, że się odrodzi.

Wyrażam nadzieję, że dęby zasadzone Państwa wspólnym wysiłkiem będą trwać jako symbol wdzięczności przodkom za przywróconą niepodległość Polski. Dla kolejnych pokoleń Polaków będą zaś wymownym świadectwem ocalenia od zapomnienia ważnych dla naszego narodu wydarzeń oraz inspiracją do włączenia się we wspólną pracę na rzecz dobra wspólnego Rzeczypospolitej.

Z wyrazami szacunku,
Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek

ZAPRASZAMY na Turniej "Biel i Czerwień. Barwy Niepodległości" - Ludwin, 2 maja 2018r.

ZAPRASZAMY na Turniej "Biel i Czerwień. Barwy Niepodległości"
Ludwin, 2 maja 2018r.

Gramy dla Niepodległej, to cykl wydarzeń sportowych (rozgrywek piłkarskich) promujących patriotyczne postawy wśród mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego.

Patronatem organizacyjnym rozgrywek pn. Biel i Czerwień. Barwy Niepodległości jest Wójt Gminy Ludwin. Impreza odbędzie się 2 maja na boiskach zewnętrznych Gminy Ludwin a związana jest z ogólnopolskimi obchodami 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przypadającymi na rok 2018.

Podczas tej imprezy, biletem wstępu będzie sprzęt sportowy, który zostanie przekazany dla podopiecznych Domu Dziecka w Kijanach. (Mile widziane będą piłki, rakietki np. do tenisa stołowego, badmintona, tenisa, skakanki, rolki i inne).

Spotkanie z Misjonarzem z Afryki - 11.04.2018r.

Dnia 11.04.2018r. gościliśmy w naszej szkole O. Mariusza Bartuziego, który przybył prosto z Afryki.

Misjonarz ciekawie opowiadał o swojej pracy i życiu na egzotycznym kontynencie. Dodatkową atrakcją były rekwizyty, które przywiózł ze sobą. Opowieści wywarły na nas ogromne wrażenie, niektóre zaskoczyły i z pewnością pozostaną na długo w naszej pamięci.

Dziękujemy O. Mariuszowi za ciekawą lekcję, doświadczenie życzliwości, otwartości i oddania drugiemu człowiekowi.

Ekstraszkolna stołówka - działania - 10.04.2018r.

W dniu 10.04.2018r. uczniowie z klasy I i dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w zajęciach, podczas których zapoznały się z różnymi sposobami niemarnowania żywności. Obejrzały prezentację multimedialną pod tytułem:

"Extra uczniowie wiedzą, że żywności nie można marnować".

Osnową prezentacji była rodzina Państwa Niezorganizowanych, która kupowała w nadmiarze produkty żywnościowe, nie przechowywała ich we właściwy sposób - i przez to duża część zakupów trafiała do kosza ze śmieciami.

Dzieci dowiedziały się również, że średnio każdy Polak marnuje rocznie ok. 52 kg żywności. Przygotowały również z wychowawczynią zapiekane kanapki posmarowane margaryną Delmą, które zjadły z apetytem.

Ósma rocznica katastrofy polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku

10 kwietnia 2010 roku o 8:41 czasu polskiego miała miejsce katastrofa lotnicza polskiego TU-154 w Smoleńsku.

Zginęło w niej 96 osób, wśród nich: prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiące delegację polską na uroczystościach związanych z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu.

Ze względu na doniosłość wydarzenia nasza społeczność szkolna uczciła rocznicę krótkim apelem.

Rekrutacja do klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie

Od 03.04.2018 r. do 16.04.2018 r. - złożenie wniosku lub zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.

Od 23.04.2018 r. do 25.04.2018 r. - potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia.

Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie zgłoszenia (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) - załącznik nr 2 lub wniosku (dotyczy dzieci spoza obwodu) - załącznik nr 1, które można pobrać bezpośrednio w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

Wzory dokumentów znajdują się w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły w zakładce Dokumenty.

Przejdź do zakładki Dokumenty

ZAPROSZENIE na spotkanie z podróżnikiem - 09.04.2018r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkanie z podróżnikiem Wojciechem Machem "Szlakiem św. Jakuba - 530 km pieszo przez północną Hiszpanię". Spotkanie odbędzie się w naszej szkole w dniu 9 kwietnia 2018r. o godz.9.00.

Spotkanie podróżnicze to niecodzienna lekcja geografii i turystyki, pełna ciekawostek i opowieści z różnych krajów europejskich. Jest to także świetny sposób na przyjemną i efektywną naukę. Podczas prezentacji uczestnicy zajęć zobaczą liczne zdjęcia i filmy oraz usłyszą inspirujące historie z podróży, a także poznają wiele ciekawostek związanych z kulturą i tradycją mieszkańców Europy.

Wojciech Mach jest podróżnikiem, mówcą i trenerem. Z wykształcenia specjalista ds. turystyki, zdobytą wiedzę wykorzystuje podróżując. Zwiedził kilkanaście krajów oraz pieszo pokonał Szlak św. Jakuba w Hiszpanii. Jest członkiem międzynarodowej organizacji Toastmasters International kształcącej mówców i liderów. Regularnie występuje na konferencjach, konkursach wystąpień publicznych oraz prowadzi liczne prezentacje podróżnicze. Jest także certyfikowanym trenerem dziecięcym. Pomaga młodym ludziom odkrywać ich predyspozycje, talenty oraz wybrać ścieżkę kariery zawodowej.

ZAPRASZAMY!

"Bezpieczny Internet - korzystaj mądrze" - 06.04.2018r.

Komputer i Internet to dobre narzędzia wykorzystywane codziennie do nauki, poznawania świata i zdobywania informacji. Badania wskazują, że coraz młodsze dzieci korzystają z Internetu zbyt długo, a psycholodzy alarmują o nowej chorobie - cyberuzależnieniu.

W domu często to dzieci są specjalistami od sieci i mogą w tej kwestii szkolić swoich rodziców, ale nie jest to normalne zjawisko. Rodzic, który wpoił swojemu dziecku zasady "NIE ROZMAWIAM Z NIEZNAJOMYMI", "KIEDY KTOŚ MNIE ZACZEPIA - MÓWIĘ RODZICOM" nie może zapomnieć, że jest również odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego dziecka w Internecie, który jest ogromną przestrzenią publiczną z realnymi zagrożeniami.

W trosce o bezpieczeństwo warto ustalić kilka zasad korzystania z Internetu, bo przecież zasady służą bezpieczeństwu. Weekend bez Internetu lub komputer w salonie (widoczny dla rodziców podczas korzystania z niego przez dziecko) to zdecydowanie dobre pomysły, które zwiększą poczucie bezpieczeństwa naszych pociech w wielkim wirtualnym świecie.

6 kwietnia 2018r. (piątek) o godz. 9.00 odbędzie się w naszej szkole spotkanie w ramach projektu - Kampania Informacyjna "Bezpieczny Internet - korzystaj mądrze". To inicjatywa Wirtualnych Powiatów przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie, która ma na celu dotarcie do uczniów i wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzieci i młodzież dowiedzą się o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sieci, a także konsekwencjach prawnych wykroczeń w cyberprzestrzeni.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy także wszystkich Rodziców.

Pomóżmy zwierzakom - 22.03.2018r.

Z inicjatywy uczennic klasy VI - członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu proszą o pomoc dla Schroniska Zwierząt w Lublinie.

Zachęcamy do przynoszenia wszystkiego, co może być potrzebne bezdomnym czworonogom: mokra karma w puszkach, kocyki, ręczniki, akcesoria dla psów i kotów (smycze, obroże itp.)

Zebrane dary zostaną przekazane pracownikom schroniska, które mieści się przy ulicy Metalurgicznej 5 w Lublinie.

Nasza akcja potrwa do 28 kwietnia 2018 r.

PROŚBA DO RODZICÓW O POMOC

Zwracamy się z prośbą do Rodziców o pomoc przy demontowaniu kotłów w starej kotłowni oraz przy porządkowaniu miejsca, w którym powstanie nowe przedszkole.

Osoby chętne do pomocy, które posiadają palniki do cięcia metalu, gumówki itp. oraz gotowe ręce do pracy zapraszamy w sobotę 24 marca na godzinę 9.00.

ZAPROSZENIE - Pierwszy Dzień Wiosny - 21.03.2018r.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkanie w naszej szkole w dniu 21 marca 2018 roku (środa) od godz. 9.30.

Tego dnia gościć będziemy w naszej szkole zespoły "Figiel" i "Bębnoludy" z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy. Zespół teatralny "Figiel" przedstawi spektakl teatralny w formie pantomimy pt. "Bezdenna sadzawka", oparty na jednej z legent Łęczyńskich, mówiący o zgubnych skutkach chciwości i nie liczenia się z ludźmi, ani zwierzętami. Zespół "Bębnoludy" natomiast zabierze dzieci i młodzież w muzyczną wędrówkę poprzez świat.

W ramach Kampanii Społecznej Kilometry Dobra zbierać będziemy środki na rozbudowę ośrodka Terapii Zajęciowej o "Całodobowy Dom rodzinny w Janowicy". Do akcji przyłączają się także Rodzice, którzy upieką ciasta na odbywający się tego dnia kiermasz ciast.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Komunikat Ministra Zdrowia nt. bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.
Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!

Kto może zostać zaszczepiony
Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016).

Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.

Co należy wiedzieć
Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne!
Jeśli jesteś zainteresowany zaszczepieniem dziecka – zgłoś się w tej sprawie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej!
Szczepienia obejmują dzieci, które – po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną – zgłoszą się do lekarza do 20 kwietnia 2018 r.
Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki Synflorix zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy.
Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. przez przychodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ.

Jeśli chcesz zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom, skontaktuj się ze swoją przychodnią (tam, gdzie złożyłeś deklarację wyboru lekarza POZ) w sprawie terminu szczepienia.
Informacji o szczepieniach udzielają również powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.
Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.

"Fizyka wszędzie styka" - 15.03.2018r.

15 marca do naszej szkoły przyjechała grupa "Zaelektryzowani". Grupa specjalizuje się w propagowaniu atrakcyjnej edukacji poprzez przedstawienie interaktywnych spektakli, których celem jest - poza oczywistym elementem rozrywkowym - przemycić treści lekcyjne. W sposób bardzo ciekawy i widowiskowy, a zarazem zabawny Panowie prezentowali niezwykłe eksperymenty fizyczno-chemiczne.

W ramach spektaklu uczniowie obserwowali proste eksperymenty związane z naukami przyrodniczymi i dowiedzieli się, w jaki sposób szybko nadmuchać foliowy tunel czy przyspieszyć przelewanie cieczy z jednej butelki do drugiej. Dzieci obejrzały doświadczenia związane z dwutlenkiem węgla, propanem i butanem, wodorem oraz helem. Ten ostatni eksperyment zakończył się gromkim śmiechem całej widowni. Dzięki pokazom dzieci poznały podstawy elektrostatyki i działanie niektórych gazów. Najciekawszym elementem spektaklu była oczywiście możliwość aktywnego uczestnictwa dzieci w pokazie, uczniowie byli zachwyceni!

Żywa lekcja przyrody bardzo podobała się uczniom i nauczycielom. Czekamy na kolejną wizytę "Zaelektryzowanych" za rok!

"Ocalić od zapomnienia" - 09.03.2018 r.

W piątek 9 marca uczniowie Naszej Szkoły mieli okazję uczestniczyć w "żywej lekcji historii". Odwiedziła nas Pani Leonarda Ciołek, która w listopadzie tego roku skończy 92 lata. Pani Leonarda opowiedziała wiele ciekawych i wzruszających historii z własnego życia. Ta szczególna "żywa lekcja historii" dała wszystkim uczniom możliwość poznania faktów oraz osobistych wspomnień naocznego świadka wydarzeń, o których dzieci i młodzież nie mogą dowiedzieć się z podręczników szkolnych. Były to wspomnienia interesujące. Nie brakowało w nich również smutnych momentów. Niejednemu z nas zakręciła się łezka w oku. Bardzo dziękujemy Pani Leonardzie, że zechciała się z nami podzielić tym, co przeżyła.

Wszystkie wspomnienia zostały nagrane i będą przekazane do Gminnego Centrum Kultury, jako wielka pamiątka z wizyty Pani Leonardy. Chcąc upamiętnić 100-lecie Niepodległej, chcemy przybliżyć naszym uczniom, jak wyglądało życie ludzi w czasie wojny. Uczestniczenie w takich spotkaniach skłania nas wszystkich do głębszych przeżyć i wzruszeń...

Dobroczynna kampania "Kilometry dobra"

Miło nam ogłosić, że Nasza Szkoła dołączyła do dobroczynnej kampanii "Kilometry dobra". Celem zbiórki jest pozyskanie środków na rozbudowę ośrodka Terapii Zajęciowej o "Całodobowy Dom rodzinny w Janowicy". Rozbudowa placówki o mieszkalnictwo dałaby szansę wychowankom placówki na samodzielne życie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego.

W ramach pomocy Ośrodkowi w Janowicy można było kupić przedmioty wykonane przez podopiecznych ośrodka. Przywiezione do nas cudeńka cieszyły się dużym zainteresowanie wśród rodziców, dzieci, nauczycieli i pracowników Naszej Szkoły. Ponadto przedstawiciele Szkolnego Klubu Wolontariatu prowadzą regularną zbiórkę złotówek do puszki.

Prosimy ludzi o wrażliwych i otwartych sercach o udział w akcji i powiększenie kilometrów dobra.

Pobijmy razem rekord Guinnessa!

Zebranie z Rodzicami - 08.03.2018 r.

W czwartek 8 marca odbyło się zebranie z Rodzicami. Po zebraniu Rodzice ze Stowarzyszenia na rzecz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piasecznie "SKRZYDŁA" zorganizowali wspólne wykonywanie ozdób wielkanocnych. Powstały ręcznie namalowane figurki, kubeczki, zajączki i kurczaczki z włóczki. Efekty pracy będzie można obejrzeć, a nawet kupić podczas kiermaszu, który odbędzie się 28 marca o godzinie 12:00 w Naszej Szkole. Serdecznie zapraszamy.

ZAPROSZENIE - "Ocalić od zapomnienia - żywa lekcja historii" - 09.03.2018r.

Rozpoczynamy cykl spotkań w naszej szkole z osobami pamiętającymi okres II wojny światowej i powojennej pod hasłem "Ocalić od zapomnienia - żywa lekcja historii". Pierwszą osobą zaproszoną do naszej szkoły jest Pani Leonarda Ciołek. Spotkanie odbędzie się 9 marca 2018r. o godz. 10.00.

ZAPRASZAMY!

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego

Informacja dla rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej w Piasecznie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piasecznie informuje, że na podstawie art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz opłaty za korzystanie z wyżywienia w takich placówkach stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.

W związku z powyższym:

- od 01 lutego 2018r. zwroty za niewykorzystane obiady będą przysługiwały z tytułu nieobecności ucznia w szkole po 5 i więcej dniach następujących po sobie, uprzednio zgłoszonych telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły oraz na podstawie złożonego pisemnego oświadczenia przez rodzica dziecka.
W sprawach ponoszenia opłat za miesiąc luty należy kontaktować się w konkretnych przypadkach pod nr tel.: 81 7570815 lub osobiście w sekretariacie.

Bezpłatne wyjazdy na basen dla uczniów klas I-III

W dniach 23 lutego, 2 marca, 9 marca, 16 marca i 23 marca uczniowie klas I - III będą mogli nieodpłatnie korzystać z wyjazdów na basen do Łęcznej.

Wyjazd spod szkoły w każdy piątek godzina 12.30, powrót 14.30. Dzieci będą wracały po basenie do szkoły, a następnie zostaną odwiezione do domów autobusem szkolnym o godzinie 15.00.

Podczas wyjazdu na basen dziecko powinno posiadać: strój kąpielowy, klapki, ręcznik, czepek. Należy zaopatrzyć dziecko w dodatkową kanapkę i picie.

Wyjazdy zostały zorganizowane w ramach zadania "Przeciwdziałanie uzależnieniom od środków masowego przekazu poprzez wskazanie pożądanych alternatywnych zachowań (naukę oraz doskonalenie umiejętności pływania)".

Spotkanie z Podróżnikami "Ulek w podróży" - 15.02.2018r.

Dzięki uprzejmości Stowarzyszenia działającego na rzecz Naszej Szkoły, 15 lutego odwiedzili nas Podróżnicy Pani Ula i Pan Kuba, którzy przyjechali nam opowiedzieć o swoich podróżach.

Tematem spotkania była Japonia. Pani Ula bardzo ciekawie opowiadała co zobaczyli zwiedzając przez miesiąc Japonię. Mogliśmy się dowiedzieć i zobaczyć na slajdach, jakie dziwne jedzą potrawy i czym jedzą Japończycy, jak chodzą ubrani i jak mieszkają, gdzie się bawią dzieci po szkole. Podróżnicy pokazali nam jak świetnie Japończycy się bawią malując na kolorowo pociągi, autobusy. Wszystko jest kolorowe i bajkowe. To była bardzo fascynująca opowieść.

Dyskoteka z okazji walentynek - 13.02.2018 r.

W dniu 13 lutego w naszej szkole odbyła się dyskoteka karnawałowo-walentynkowa. Ulubiona muzyka uczniów sprawiła, że wszyscy cudownie się bawili. Dziękujemy wszystkim kolegom za pomoc przy organizacji tego święta a nauczycielom za nadzór nad naszym bezpieczeństwem.

Zabawa choinkowa - 13.01.2018 r.

Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak i duzi czekają na okazję do zabawy, dlatego dnia 13 stycznia odbyła się w Naszej Szkole zabawa choinkowa. Mimo mrozu na zewnątrz, w sali panowała gorąca atmosfera. Zimowa aura nie zniechęciła do wspólnej zabawy, frekwencja była naprawdę wysoka. Wiele dzieci przybyło ze swoimi rodzicami i młodszym rodzeństwem. Czas upłynął na wesołej zabawie, były korowody, kółeczka i tańce w parach. Uśmiechy i wypieki na twarzach potwierdziły, że impreza była bardzo udana. Nie obyło się również bez smacznego poczęstunku. Do domów wszyscy powrócili zmęczeni, ale zadowoleni. Czekamy na tak samo dobrą zabawę karnawałową za rok!

Bezpieczne zabawy zimowe - 01.2018r.

Przed zimowymi feriami dzieci z oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej oraz ich rodzice zostały zaproszone do konkursu plastycznego pt. "Bezpieczne zabawy zimowe". Przed przystąpieniem do konkursu dzieci uczestniczyły w pogadance dotyczącej bezpiecznych zachowań podczas zabaw na świeżym powietrzu, szczególnie w pobliżu otwartych zbiorników wodnych. Oglądały plakaty, historyjki obrazkowe dotyczące właściwego zachowania się podczas ferii zimowych. W czasie ferii wspólnie z rodzicami wykonały ciekawe i inspirujące prace przestrzenne. Wystawa prac na korytarzu szkolnym była inspiracją do pogadanek z innymi uczniami. Autorzy prac wspólnie z wychowawczynią zaprezentowali swoje pomysły i sugestie innym dzieciom. Konkurs odbył się pod patronatem Szkolnej Kasy Oszczędności.

Wszystkie prace zostały nagrodzone - uczestnicy otrzymali gratulacje i upominki z rąk Pani Dyrektor Elżbiety Wróbel.

Konkurs zorganizowała Pani Natalia Kaszyca - koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie i opiekun SKO.

Dzień Babci i Dziadzia - 22.01.2018r.

Z okazji wspaniałego święta naszych Kochanych Babć i Dziadków w Naszej Szkole, 22 stycznia spotkaliśmy się na wspólnym świętowaniu. Uczniowie klas młodszych wraz z przedszkolem i zerówką przygotowali część artystyczną. Mogliśmy usłyszeć wesołe piosenki, wierszyki i wspaniałe życzenia. Babciom i Dziadkom bardzo się podobały występy naszych uczniów. Wszystkie Babcie i Dziadkowie otrzymali od swoich wnuków przygotowane przez nich upominki.

Po części artystycznej rodzice przygotowali słodkie ciasta i kawę. Wszystkich bardzo zaskoczyła wspaniała niespodzianka jaką nam przygotował Pan Andrzej Chabros, Wójt Gminy Ludwin. Wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Wojciechem Szymańskim i Panią Alicja Sendłak przywiózł dla naszych Kochanych Babć i Dziadków pyszne torty. Czas spędzony przy kawie, herbacie i słodkościach mijał bardzo szybko.

Zaproszenie na spotkanie z Podróżnikami - 15.02.2018r.

"Pamiętajcie - każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku…"

15 lutego 2018 roku, o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie z Podróżnikami - państwem Ulą i Kubą Wałachowskimi, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i wspomnieniami z licznych podróży (m.in. Indie, Kuba, Meksyk, Japonia, Ukraina - Czarnobyl). Wszystkie podróże odbyły się w ciągu ostatnich kilku lat. Podróżnicy przemierzają świat samolotem, pociągiem, autem, motocyklem albo autostopem. Ich celem jest poznanie ludzi, z różnych zakątków świata, ich kultury i zwyczajów. Nieodłącznym elementem podróży jest także zwiedzanie obiektów wpisanych na listę UNESCO.

Więcej informacji znajdziecie na facebook.com/UlekwPodrozy.

Zaproszenie na Wirtualne Podróże

NZOZ BDM UNI-MED. Sp. J. zaprasza
na bezpłatne pokazy edukacyjne Wirtualne Podróże
w pierwszy czwartek ferii zimowych tj. 01.02.2018r. w godz. 9.00-12.00
w Ośrodku Zdrowia w Ludwinie.

Virtual Quest to trójwymiarowa technologia Wirtualnych Podróży do świata Oceanów, Dinozaurów lub Kosmosu. Widzowie mają okazję zwiedzić cudowny świat morskich stworzeń, prehistoryczny świat dinozaurów oraz świat planet i galaktyk.

ZAPRASZAMY!

Zajęcia w okresie ferii zimowych

W okresie ferii zimowych, w dniach 22-26.01.2018r. oraz 29.01- 02.02.2018r. w godz. 10.00 - 13.00 będą się odbywały w naszej szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Dowóz na zajęcia we własnym zakresie.

Plan zajęć:

Zajęcia taekwondo będą odbywały się:
w środy (31.01.2018r. i 07.02.2018r.) w godzinach:
od 9.00 do 10.00 grupa młodsza (kl.O, I, II i przedszkole);
od 10.00 do 11.00 grupa starsza (kl. III-VI).

Zajęcia z baletu - w czwartki 01.02.2018r. oraz 08.02.2018r. w godz. 12.00 - 13.00.

Poniedziałek 29.01.2018r.
Anna Zakostowicz i Grażyna Sacawa- Kuźmicz
"Przyroda wokół nas"

Wtorek 30.01.2018r.
Anna Kowaluk
"Matematyka"

Czwartek 01.02.2018r.
Anna Kowaluk
"Matematyka"

Piątek 02.02.2018r.
Magdalena Ożóg
"Złudzenia optyczne - ćwicz. na spostrzegawczość", zajęcia plastyczne

Poniedziałek 05.02.2018r.
Grzegorz Smyk
"Zajęcia sportowe"

Wtorek 06.02.2018r.
Emilia Bogusz i Monika Ozga
"Koło szachowe", "Time for English"

Czwartek 08.02.2018r.
Grażyna Słomka
"Matematyka"

Piątek 09.02.2018r.
Natalia Kaszyca
"Gry planszowe"

Zebranie Rodziców z wychowawcami - 25.01.2018r.

Uwaga: zebranie Rodziców z wychowawcami klas.


25 stycznia 2018r. (czwartek) o godz. 15.00
odbędzie się w naszej szkole zebranie Rodziców z wychowawcami klas.

Serdecznie zapraszamy!

Posumowanie pracy Szkolnego Koła Wolontariatu
w I semestrze roku szkolnego 2017/2018

Program "Bezpieczna+"

Od września do grudnia wolontariusze brali udział w następujących akcjach i programach:

W październiku uczniowie należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu udali się na cmentarz w Rogóźnie. Celem akcji było porządkowanie zaniedbanych i opuszczonych nagrobków. Wolontariuszki uporządkowały kilka grobów i zapaliły znicze. Dziewczęta podkreślały, że coroczne sprzątanie mogił przed Wszystkimi Świętymi, jest staropolską tradycją, którą należy podtrzymywać, nie ograniczając się tylko do utrzymywania grobów swoich rodzin.

W październiku w odpowiedzi na prośbę Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk Szkolny Klub Wolontariatu włączył się do akcji na rzecz pomocy poszkodowanym w wyniku wojny w Syrii. Celem przedsięwzięcia jest zebranie pieniędzy na odbudowę i remont domów rodzin syryjskich, które zostały zniszczone przez wojnę. Pilną potrzebą jest także odbudowa szkół. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu regularnie zbierają datki do puszki.

25 listopada 2017r. odbył się IV konkurs charytatywny "Magia Talentów", który zorganizowało Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie. W konkursie wzięło udział 36 uczestników, którzy zaprezentowali swój talent na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach. Naszą szkołę reprezentowała wolontariuszka Kalina Skoczylas z klasy 7, która zajęła III miejsce w kategorii szkół podstawowych z piosenką Adele "When we were young". Uczennica pokazała swój talent i jednocześnie wsparła Ośrodek w Kijanach. W grudniu w naszej szkole miała miejsce akcja ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Nasi uczniowie jak zwykle pokazali, że mają wielkie serca, dzięki czemu wolontariusze uzbierali całe pudło upominków, które zostaną przekazane potrzebującym dzieciom.

W grudniu Szkolny Klub Wolontariatu aktywnie włączył się we wsparcie Bractwa Miłosierdzia im. św. Brata Alberta w Lubinie. Nasi wolontariusze, oraz ich rodzice, okazali ogromne serce i przynieśli do szkoły dużo ciastek i ciasteczek, które przed Wigilią zostały zawiezione do siedziby Bractwa w Lublinie.

Szkolny Klub Wolontariatu kolejny raz wspiera działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy. Uczniowie ponownie włączyli się do akcji "Ludzie pomagajcie ludziom" i prowadzą regularną zbiórkę rolek po papierze toaletowym potrzebnych do prowadzonych zajęć - wykonywania podpałki ekologicznej K-Lumet. W dniu 13.12.2017r. uczniowie odwiedzili Janowicę, gdzie uczestniczyli w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W trakcie wyjazdu, dzięki gościnności pani kierownik WTZ-u, która wprowadziła uczniów w tajniki funkcjonowania placówki, dziewczęta i chłopcy poznali pracę instruktora terapii zajęciowej, psychologa i rehabilitanta. Pod okiem wykwalifikowanego personelu, wraz z uczestnikami warsztatów, wykonali własnoręcznie kartki świąteczne, malowali figurki do Szopki Bożonarodzeniowej a także szyli zabawki. W trakcie warsztatów mieli możliwość poznać podopiecznych warsztatu i spędzić miło czas w ich towarzystwie.

5 grudnia Szkolny Klub Wolontariatu obchodził Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Ten wyjątkowy dzień był okazją do tego, aby podziękować wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły zaangażowanym w pomaganie innym.

Już od kilku lat nasza szkoła współpracuje z Hospicjum "Małego Księcia" w Lublinie. Staramy się wspierać Hospicjum jak tylko możemy, organizując na ich rzecz zbiórki, pod wieloma postaciami. Jedną z form pomocy jest regularna zbiórka nakrętek. Dzięki tej akcji uczymy nasze dzieci bezinteresownej pomocy.

Chcąc zaktywizować całą społeczność szkolną do działań związanych z segregacją odpadów - praktyczna edukacja ekologiczna, wdrażanie uczniów do ochrony środowiska poprzez pozyskiwanie surowców wtórnych, Szkolny Klub Wolontariatu organizuje regularną zbiórkę makulatury, zużytych baterii i akumulatorów.

W ramach współpracy koleżeńskiej wolontariusze aktywnie niosą rozsądną pomoc uczniom, którzy byli nieobecni w szkole i niekiedy mają zaległości w przerobionym materiale. Podczas poznawania idei wolontariatu dowiedzieli się, jak w rozsądny sposób udzielić pomocy potrzebującym kolegom i koleżankom.

Wolontariusze prowadzą również kronikę SKO, która przedstawia główne akcje, konkursy i inne działania SKO.

Klaun Walduś w naszej szkole - 15.01.2018r.

15 stycznia 2018 r. naszą szkołę ponownie odwiedził Klaun Walduś z programem, którego hasłem przewodnim była "Higiena to ważna sprawa, dobrego zdrowia to podstawa!". Klaun Walduś bawił nas swoim wesołym repertuarem. W ciekawy sposób przedstawił treści mówiące o konieczności dbania o codzienną higienę. Zwracał on również uwagę na ważność aktywności ruchowej w życiu każdego człowieka.

Uczniowie nie tylko z uwagą oglądali występ, ale brali też czynny udział w niektórych jego sztuczkach. Zaprezentowane przez Klauna Waldusia śmieszne scenki nie tylko bawiły, ale i uczyły zasad higieny. Walduś zadawał ciekawe i podchwytliwe pytania, na które uczniowie musieli odpowiedzieć, a za poprawną odpowiedź otrzymywali słodkie niespodzianki. Wszyscy bawili się doskonale i bardzo miło spędzili czas. Czekamy na kolejną wizytę Klauna Waldusia.

Program "Trzymaj Formę"

Uczniowie starszych klas uczestniczyli w konkursie plastycznym realizowanym w programie "Trzymaj Formę". Wykonali ciekawe i pouczające plakaty dotyczące zdrowego stylu życia. Poprzez swoje plakaty zachęcili całą społeczność szkolną do aktywności fizycznej. Na korytarzu szkolnym została zorganizowana wystawa prac, która była również dostępna dla społeczności lokalnej. Cieszy, że młodzi ludzie z naszej szkoły posiadają dużą wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia. Koordynatorem programu w naszej szkole jest pani Natalia Kaszyca.

Prezentacje - 21.12.2017r.

Program "Bezpieczna+"

W dniu 21 grudnia 2017r. odbyło się spotkanie, na którym wszyscy zebrani mieli okazję wysłuchać prezentacji przygotowanych w ramach programu „Bezpieczna+”.

Na początku została przedstawiona prezentacja multimedialna na temat współpracy naszej szkoły z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ludwinie. Uczniowie zostali zapoznani z zadaniami ośrodka, kryteriami przyznawania świadczeń oraz formami pomocy osobom potrzebującym w środowisku lokalnym. Dowiedzieli się również, że szkoła od wielu lat współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej realizując wspólne projekty edukacyjne, przeprowadzając akcje charytatywne, np. "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" oraz poprzez finansowanie obiadów uczniom naszej szkoły.

Następnie odbyła się prezentacja oferty zajęć, jakie są realizowane w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie. Tematyka była dla uczniów znajoma, gdyż część zajęć (np. balet, zajęcia taneczne i taekwondo) odbywa się na terenie naszej szkoły, z czego uczniowie oraz ich rodzice są bardzo zadowoleni.

Na zakończenie zebrani mieli okazję zapoznać się z jeszcze jedną prezentacją. Omówione zostały w niej wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów naszej szkoły na temat szkodliwości stosowania używek.

Warsztaty "Jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie"

Program "Bezpieczna+"

W ramach projektu "Bezpieczna+" w klasach IV-VII na godzinach wychowawczych odbyły się warsztaty przygotowane przez nauczycieli i pedagoga szkolnego na temat szkodliwości stosowania używek, zatytułowane "Jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie". Uczniowie na początku przeprowadzili klasowe debaty dotyczące przyczyn sięgania przez młodzież po używki. W swoim gronie zastanawiali się, co najczęściej popycha młodych do palenia papierosów, picia alkoholu czy zażywania narkotyków. Ich uwagi były interesujące, a czasami wręcz zaskakujące.

Uczniowie wykonywali również plakaty, w których przedstawiali skutki stosowania używek. Ich prace zostały omówione na forum klasy, a swoje wnioski mogli porównać nie tylko z rówieśnikami, ale też z opiniami i danymi medycznymi przytoczonymi w filmie edukacyjnym "Narkomania - śmierć na raty". Obejrzeli również "Krótki film o uzależnieniu" opublikowany przez Gabinet Psychoterapii i Coachingu, dający wiele do myślenia. Na zakończenie warsztatów uczniowie zostali poproszeni o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej stosowania używek. Zostali nią objęci wszyscy uczniowie klas starszych, a jej wyniki zostały przedstawione w formie prezentacji multimedialnej na sali gimnastycznej. Warsztaty "Jestem odpowiedzialny za swoje zdrowie" spotkały się z dużym zainteresowaniem młodzieży i z poważnym ich potraktowaniem.

Podsumowanie projektu z zakresu edukacji ekonomicznej
dofinasowanego przez Narodowy Bank Polski

"Edukacja ekonomiczna" NBP

W okresie 01.09.2017r. - 31.12.2017r. nasza szkoła realizowała projekt z zakresu edukacji ekonomicznej dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Głównym celem projektu było zwiększenie u uczniów kompetencji finansowych przez organizację warsztatów ekonomicznych.

W ramach projektu przewidziano dla 37 uczniów z klas V-VII przeprowadzenie 18-stu warsztatów wiedzy o pieniądzu i obrocie bezgotówkowym (w okresie 18.09.2017r. - 31.10.2017r.) oraz 18-stu warsztatów umiejętności zarządzania własnymi finansami (w okresie 01.11.2017r. - 17.12.2017r.).

Zajęcia w ramach pierwszego warsztatu pozwoliły przybliżyć uczniom wiedzę o pieniądzu. Poruszana tematyka to m.in.: pojęcie i historia pieniądza, funkcje i zadania pieniądza, formy i wygląd pieniędzy w Polsce i UE, zabezpieczenie przed fałszerstwem, rozliczenia bezgotówkowe; cykl obiegu pieniądza w gospodarce; wady i zalety płatności gotówkowych i bezgotówkowych, podstawowe instrumenty płatności bezgotówkowych; bezpieczeństwo w bezgotówkowych transakcjach płatniczych oraz trening obsługi podstawowych operacji bankowych. W ramach zajęć odbyło się także spotkanie z przedstawicielem banku.

Zajęcia rozwijające umiejętności zarządzania własnymi finansami miały natomiast na celu trening u uczniów postaw gospodarnych i oszczędności. Poruszana tematyka to m.in.: gospodarowanie budżetem domowym, ekonomiczne gospodarowanie energią elektryczną, gazem i wodą, rozpoznawanie potrzeb członków rodziny, określanie źródeł dochodów i rodzajów wydatków rodziny, niemarnowanie jedzenia, podejmowanie świadomych decyzji konsumenckich (reklama, promocja).

Dzięki zajęciom uczniowie utrwalili już posiadane oraz nabyli nowe wiadomości, wzmocnili umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy i rozbudzili logiczne myślenie. Zadania praktyczne, gry i zabawy edukacyjne, a także rozwiązywanie quizów wzmocniło umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów w sposób innowacyjny i nowatorski, przy wykorzystaniu ciekawych, autorskich scenariuszy zajęć, sprzętu multimedialnego, odpowiedniego oprogramowania oraz ciekawych gier i pomocy dydaktycznych, z których część została zakupiona w ramach projektu. Przez cały czas trwania projektu uczniowie mieli także możliwość korzystania z posiłków (pizzy).

Oprócz zajęć, uczniowie mieli także okazję sprawdzić się w konkursie plastycznym "Moje oszczędzanie". Na konkurs wpłynęło wiele prac, najbardziej estetyczne i piękne zostały nagrodzone.

W ramach projektu odbyły się także zajęcia wyjazdowe do Centrum Pieniądza w siedzibie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, gdzie uczniowie mieli okazję uczestniczyć w jednej z dwóch lekcji: "Pieniądz z historią w tle" oraz "Pieniądz w banku". Wyjazd był jednocześnie okazją do odwiedzenia Starego Miasta. Uczniowie zobaczyli m.in. Grób Nieznanego Żołnierza, Kolumnę Zygmunta, Pałac Prezydenta Rzeczpospolitej czy warszawską Syrenkę.

Powiatowy konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową w języku angielskim

Ze Świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele tradycji. Jedną z nich jest wysyłanie kartek świątecznych. Kartka świąteczna może mieć różne formy.

Najpiękniejsze kartki świąteczne to te, które są własnoręcznie wykonane przez dzieci, ozdabiane różnymi technikami, z życzeniami płynącymi prosto z serca.

Takie kartki w języku angielskim wykonali uczniowie naszej szkoły. Najładniejsze powędrowały na konkurs, który zorganizowała Szkoła Podstawowa w Dratowie.

Miło nam ogłosić, że

II miejsce w kat. klas I-III otrzymała Magdalena Jedut
III miejsce w kat. klas IV-VII Kamil Pytlowski
Wyróżnienie w kat. klas I-III Wiktoria Kruk.

Serdecznie gratulujemy!!!!!!

Lektury w formie e-booków

5 grudnia uruchomiono platformę, na której każdy nieodpłatnie znajdzie ebooki oraz audiobooki lektur. Platforma dostępna jest zarówno dla uczniów i ich rodzice, jak również wszystkich tych, którzy chcą przypomnieć sobie teksty lektur.

Wszystko, co trzeba zrobić, to odwiedzić w Internecie stronę lektury.gov.pl i wybrać z listy książkę, na której nam aktualnie zależy. Na platformie znajdzie się ponad 700 utworów - nowel, opowiadań, dramatów, wierszy, poematów czy powieści. Są wśród nich teksty obowiązkowe z programu podstawowego i rozszerzonego, jak również lektury uzupełniające - od dzieł Homera, Fredry, Mickiewicza, Norwida, Prusa czy Reymonta po Byrona, Conrada, Kiplinga, Schulza i Korczaka. Biblioteka zawiera 32 proc. wszystkich pozycji z kanonu lektur szkolnych, zarówno tych obowiązkowych, jak i uzupełniających.

Spotkanie z pszczelarzem - 19.12.2017r.

Program "Bezpieczna+"

19 grudnia 2017 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z pszczelarzem. Pan Zakrzewski, tata Oliwki z kl. III i Julki z oddziału przedszkolnego, opowiedział dzieciom o życiu pszczół, o tym jak powstaje miód i jakimi pracowitymi stworzeniami są pszczoły. Bardzo dużo emocji wśród dzieci wzbudziły akcesoria potrzebne do pracy pszczelarzowi. Podczas spotkania dzieci zostały poczęstowane "słodkim przysmakiem" w postaci miodu. Składamy serdeczne podziękowania Panu Zakrzewskiemu za ciekawe spotkanie z dziećmi i wprowadzenie w tajniki zawodu pszczelarza.

Cykl zajęć "Pierwsza pomoc moim obowiązkiem"

Program "Bezpieczna+"

W listopadzie i grudniu 2017r. uczniowie naszej szkoły poszerzali swoją wiedzę na temat udzialania pierwszej pomocy przedmedycznej. Brali oni udział w zajęciach na temat: bezpieczeństwa ratownika, sprawdzania przytomności ofiary, wzywania pomocy, sprawdzania oddechu, ułożenia nieprzytomnego w pozycji bocznej, oddechów ratowniczych i uciskania klastki piersiowej, łańcucha przeżycia oraz zasad postępowania w przypadku krwotoków, omdleń, złamań i zwichnięć.

Finałem tych działań były zajęcia instruktażowe w dniu 17 grudnia 2017r. prowadzone przez osobę wykwalifikowaną w tym zakresie, na które zaproszono także rodziców. W trakcie zajęć dzieci uczestniczyły w przykładowej akcji ratowniczej. Omówiono także zasady pomocy osobom zranionym, krztuszącym się, czy nieprzytomnym, a także przypomniano numery alarmowe. Ponadto, na korytarzu szkolnym wyeksponowano gazetkę ścienną, aby wszyscy zainteresowani mieli do niej swobodny dostęp.

Cykl lekcji dotyczących udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas IV-VII

Program "Bezpieczna+"

W listopadzie 2017 roku wychowawcy klas IV-VII przeprowadzili dla uczniów zajęcia dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Celem tych zajęć było: wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnych zachowań w obliczu różnych zagrożeń, nabycie umiejętności zachowania się podczas wypadku, zapoznanie z zakresem czynności efektywnej pierwszej pomocy oraz kształtowanie wrażliwości i otwartości na potrzeby innych.

Uczniowie dowiedzieli się, jak ocenić, czy ktoś jest przytomny (informacja, dlaczego wykorzystujemy dwa elementy: zawołanie i potrząsanie), jak wezwać pogotowie, jak sprawdzić oddech oraz jak ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bezpiecznej. Następnie uczyli się i doskonalili udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych sytuacjach (przeprowadzanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pozycja bezpieczna, zakładanie opatrunków, postępowanie przy zwichnięciach, stłuczeniach, złamaniach).

Pokazy strażackie - 15.12.2017r.

Program "Bezpieczna+"

W ramach programu "Bezpieczna+", dzięki uprzejmości strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Piasecznie, zostały zorganizowane w naszej szkole pokazy strażackie. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Piasecznie mogli z bliska zobaczyć jak wygląda samochód strażacki, sprawdzić jak się siedzi w środku i zobaczyć jego wyposażenie. Starsi uczniowie mogli sami rozłożyć linię zasilającą i dwie linie gaśnicze. Ustawiła się długa kolejka chętnych do przymierzenia hełmu strażackiego. Była to dla nas wszystkich bardzo ciekawa lekcja.

Spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Parczew
nt. dokarmiania ptaków - 15.12.2017r.

Program "Bezpieczna+"

W piątek najmłodsze dzieci odwiedził pracownik Nadleśnictwa Parczew - pani Jowita Czaja. Dzieci mogły posłuchać wiersza o ptakach, który był wprowadzeniem w tematykę zajęć. Pani Jowita zapoznała je z gatunkami, które odlatują do ciepłych krajów, jak i z tymi, które zostają w Polsce. Dzieci słuchały odgłosów ptaków: sikorki bogatki, sikorki modraszki, sójki i kowalika, bawiły się w dopasowywanie odgłosów do obrazków, dowiedziały się także, czym dokarmiać zimą ptaki, by im nie zaszkodzić, gdyż chleb którym zazwyczaj dokarmiamy, nie jest dla nich odpowiedni. Ważna jest też systematyczność. Następnie dzieci kolorowały sikorkę bogatkę i sikorkę modraszkę według kodu. Pani Jowita pokazała różne rodzaje kasz, płatków, ziaren i nasion. Dzieci mogły wsypywać je do naczyń, mieszać, dotykać, wąchać i smakować. Skomponowały mieszankę do której została dodana żelatyna. Razem z rodzicami napełniali foremki w różnych kształtach tworząc ciekawie wyglądające przysmaki dla ptaków. Część ziaren, nasion i płatków została zmieszana ze smalcem. Taką mieszanką napełniono specjalne siatki, tak by ptaszki łatwo mogły wyjmować ziarenka.

Pomoc rodziców była nieoceniona! :-)

Dziękujemy serdecznie za współpracę Nadleśnictwu Parczew i pani Jowicie Czaja.

Spotkanie z leśniczym - 15.12.2017r.

Program "Bezpieczna+"

"Uczmy miłości do przyrody,
uczmy spostrzegać jej piękno
cieszyć się nim, podziwiać je
i przestrzegajmy dzieci,
by tego piękna nie niszczyły."
H. Zdzitowiecka

W czwartek naszą szkołę odwiedził pracownik Leśnictwa Brzeziczno - Podleśniczy Marcin Czaja. Przedszkolaki i uczniowie starszych klas z zainteresowaniem słuchali o pracy leśniczego. Dowiedzieli się m.in. kiedy drzewa są wycinane, jak wygląda dosadzanie nowych drzewek i kiedy się to robi, jakie gatunki drzew występują w naszej okolicy oraz jakie zwierzęta możemy spotkać. Podleśniczy zaprezentował pułapki feromonowe, wyjaśnił do czego służą, pokazał narzędzia potrzebne w pracy leśniczego. Dzieci dowiedziały się również m.in. o tym jak mogą pomóc zwierzętom przetrwać zimę, jak rozróżnić sarnę od jelenia, do czego służy sygnałówka myśliwska (mogły również jej posłuchać) oraz jak należy zachowywać się w lesie. Po prezentacji przedszkolaki mogły pooglądać eksponaty przyniesione przez Podleśniczego. Dzieci otrzymały słodki upominek.

Dziękujemy serdecznie za współpracę Leśnictwu Brzeziczno i panu Marcinowi Czaja.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy - 13.12.2017r.

W dniu 13.12.2017r. uczniowie klasy 7 odwiedzili Janowicę, gdzie uczestniczyli w Warsztatach Terapii Zajęciowej. W trakcie wyjazdu, dzięki gościnności pani kierownik WTZ-u Marii Lisek-Zięby, która wprowadziła uczniów w tajniki funkcjonowania placówki, dziewczęta i chłopcy poznali pracę instruktora terapii zajęciowej, psychologa i rehabilitanta. Pod okiem wykwalifikowanego personelu, wraz z uczestnikami warsztatów, wykonali własnoręcznie kartki świąteczne, malowali figurki do Szopki Bożonarodzeniowej a także szyli zabawki. W trakcie warsztatów mieli możliwość poznać pracę introligatora, projektanta, krawcowej czy kucharza.

Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"

Uczniowie naszej szkoły, tak jak w ubiegłych latach chętnie wzięli udział w akcji organizowanej przez Radio Lublin "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Zgromadziliśmy kilka worków odzieży, trwałej żywności, środków higienicznych i zabawek. Przyniesione rzeczy zostaną przeznaczone dla potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy. Cieszy fakt, że dzieci, które lubią słodycze, potrafiły przeznaczyć swoją porcję dla innych potrzebujących. Szkolną akcję koordynują nauczyciele Pani Natalia Kaszyca i Pani Emilia Bogusz.

Wycieczka do Warszawy - 06.12.2017r.

"Edukacja ekonomiczna" NBP

6 grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Piasecznie została zorganizowana wycieczka do Warszawy w ramach projektu "Edukacja ekonomiczna" dofinansowanego ze środków Narodowego Banku Polskiego.

W wycieczce brali udział uczniowie klas V-VII, którzy odwiedzili: Centrum Pieniądza w siedzibie Narodowego Banku Polskiego im. Sławomira S. Skrzypka, gdzie wzięli udział w jednej z dwóch lekcji "Pieniądz z historią w tle" lub "Pieniądz w banku".

Po obiedzie wszyscy wyruszyli na Stare Miasto, gdzie przeszli pod Grób Nieznanego Żołnierza i grającą ławeczkę Fryderyka Chopina. Zobaczyli także Pałac Prezydenta Rzeczypospolitej, Trakt Królewski - Krakowskie Przedmieście, Kolumnę Zygmunta oraz Rynek Starego Miasta z pomnikiem warszawskiej Syrenki.

Konkurs Plastyczny "Moje oszczędzanie"

"Edukacja ekonomiczna" NBP

W dniu 08.12.2017 został rostrzygnięty konkurs plastyczny "Moje oszczędzanie" organizowany w ramach projektu ,,Edukacja ekonomiczna" dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.

W konkursie brali udział uczniowie klas V-VII. Za najbardziej estetyczne i piękne prace nagrody otrzymali: Patrycja Koperczak kl.V,Dagmara Dudek kl.VI, Wioleta Lamorska kl.V, Martna Piekarz kl. VII, Anna Piekarz kl.VI, Martyna Brzyska kl.VI, Weronika Sawicka kl.VII.

Dzień Górnika w naszej szkole - 05.12.2017r.

W dniu 05.12.2017 odwiedziła naszą szkołę delegacja górników z Kopalni Węgla Kamiennego w Bogdance. Na początku dzieci z oddziałów przedszkolnych przedstawiły ciekawą część artystyczną. Goście zaprezentowali uczniom interesującą prezentacją multimedialną dotyczącą ciężkiej i niebezpiecznej pracy górników. Podczas spotkania zorganizowano wiele konkurencji sprawnościowych dla poszczególnych grup. Uczniowie między innymi ścigali się z węgielkami na łyżkach, kolorowali węglem na czarno kartkę, przebierali się w robocze ubrania górnicze na czas oraz rzucali węgielki do kasków górniczych. Odpowiadali również na pytania quizu dotyczącego pracy górników. Zwycięskie drużyny otrzymały upominki. Wszyscy uczestnicy spotkania zostali poczęstowani przez górników słodyczami. Dzieci z oddziałów przedszkolnych przygotowały dla górników laurki, kwiaty i serduszka, które wręczyły pod koniec spotkania. Uroczystość zorganizowały Pani Natalia Kaszyca i Pani Magdalena Ożóg.

Dzień Wolontariusza - 05.12.2017r.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony co roku 5 grudnia, jest świętem ustanowionym przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1985 roku. Ten wyjątkowy dzień jest okazją aby podziękować wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom naszej szkoły zaangażowanym w pomaganie innym. Dziękujemy i życzymy satysfakcji, radości oraz wytrwałości w działaniu.

Próbna ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia - 04.12.2017r.

Program "Bezpieczna+"

Dnia 04.12.2017 roku w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Piasecznie przeprowadzono ewakuację uczniów przy współudziale Straży Pożarnej. Odpowiedzialne osoby za ewakuację to panie: Monika Ozga i Grażyna Sacawa-Kuźmicz. Pani Monika Ozga złożyła P. Dyrektor meldunek odnośnie stanu uczniów w szkole. Wszyscy uczniowie zostali bezpiecznie ewakuowani.

Zajęcia praktyczne na placu manewrowym - 01.12.2017r.

Program "Bezpieczna+"

W dniu 01.12.2017 roku odbyły się zajęcia praktyczne na placu manewrowym dla klasy IV, przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową. Manewry przeprowadziła Pani Grażyna Sacawa-Kuźmicz - nauczycielka techniki i zajęć technicznych w klasach IV-VI.

Zajęcia takie będą odbywać się cyklicznie tak, aby wszyscy uczniowie opanowali wiadomości i umiejętności potrzebne do uzyskania karty rowerowej.

Konkurs SKO "Trzymaj zawsze formę"

W listopadzie uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez opiekuna SKO, panią Natalię Kaszyca, pt. "Trzymaj zawsze formę". Zadaniem uczniów było wykonanie gry planszowej promującej zdrowy i aktywny tryb życia. Prace były naprawdę niezwykle pomysłowe.

Podczas grania w gry należało się wykazać wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania a nawet rozprostować kości i intensywnie poćwiczyć.
I miejsce - Klimkiewicz Konrad i Brzyski Jakub
II miejsce - Bondyra Oliwia i Staniak Aleksandra

Gry trafiły do oddziału przedszkolnego i cieszą się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych. Z rąk Pani Dyrektor mgr Elżbiety Wróbel zwycięzcy otrzymali główne nagrody. Wszyscy uczestnicy dostali również nagrody pocieszenia.

"Lubella inspiruje i edukuje"

Nasza szkoła wzięła udział w programie " Lubella inspiruje i edukuje". Uczniowie ze starszych klas uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Podczas zajęć teoretycznych utrwalili wiadomości dotyczące zdrowego stylu życia, roli węglowodanów, szczególnie złożonych w odżywianiu człowieka. W czasie części praktycznej wykonali pod kierunkiem Pani Grażyny Sacawy pożywne, smaczne sałatki z makaronami i różnymi kaszami.

Akcja ma na celu zapoznanie uczniów z różnorodnymi produktami zbożowymi, które są niezbędne w zbilansowanej diecie ucznia. Wykorzystanie przepisów załączonych w programie i ciekawe połączenie produktów odżywczych spowodowało, że nawet niejadki z apetytem zjadały swoje porcje. Program koordynuje Pani Natalia Kaszyca - Szkolny Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Podsumowanie VII edycji Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego - 01.12.2017r.

1 grudnia w Centrum Zarządzania Siecią Starostwa Powiatowego w Łęcznej odbyło się podsumowanie VII edycji Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Łęcznej w ramach działania "Edukacja Ekologiczna w Powiecie Łęczyńskim w 2017 roku", współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Głównym celem działań alertowych było propagowanie wśród uczniów świadomości ekologicznej, działań prozdrowotnych oraz idei wolontariatu. W tegorocznej edycji udział wzięło 16 placówek oświatowych z terenu powiatu. Na przełomie maja i czerwca br. Komisja Powiatowa na podstawie regulaminu konkursu oceniła skrupulatnie i szczegółowo całość działań prowadzonych w poszczególnych placówkach oraz przygotowanie kronik alertowych.

Nasza szkoła zajęła II miejsce w VII edycji Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego. Ponadto komisja alertowa oceniła kroniki dokumentujące działania alertowe. Podczas oceny kronik wzięto pod uwagę estetykę wykonanej pracy, kreatywność w dokumentowaniu zdarzeń, wkład pracy uczniów w redakcję kroniki, zastosowane rozwiązania plastyczne. Kronika "Lawendowa" przygotowana przez naszą szkołę zajęła I miejsce. Koordynatorem działań alertowych w naszej szkole jest p. Anna Zakostowicz.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - 30.11.2017r.

30 listopada 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, podczas którego zespół ds. opracowania projektu statutu szkoły w składzie: P. Joanna Pawlak, P. Monika Ozga oraz P. Emilia Bogusz przedstawił projekt statutu. Przygotowany projekt statutu został przyjęty przez Radę Pedagogiczną do uchwalenia.

Następnie Pani Monika Ozga przeprowadziła dla nauczycieli szkolenie na temat: "Uczniowie z trudnościami w uczeniu się". W jego trakcie przedstawione zostały grupy uczniów mających problemy z nauką, prawne aspekty udzielania im pomocy, zasady kierowania i zgłaszania dziecka na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, opis samych badań oraz zasady pracy z uczniami. Omówiono także ryzyko dysleksji i dysleksję rozwojową.

Program "Bezpieczna+"

W dalszej kolejności, w ramach programu "Bezpieczna+", pani Bernadeta Matraszek przeprowadziła dla nauczycieli szkolenie na temat bezpieczeństwa dzieci w Sieci. Celem szkolenia było zwrócenie uwagi na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online oraz podkreślenie potencjału Internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami, jak również jako formę twórczej rozrywki. Omówiono także zasady odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych oraz skutki uzależnienia od urządzeń mobilnych.

Zabawa andrzejkowa w Nadrybiu - 29.11.2017r.

W środę, 29 listopada, odbyła się w Szkole Podstawowej w Nadrybiu zabawa andrzejkowa "Bal u Czarownicy". Dzieci miały kolejną okazję, by się przebrać za ulubionego bohatera. Dzieci brały udział w zabawach przygotowanych przez Panie "Czarownice" ;-) Był poczęstunek a na koniec dzieci dostały w prezencie słodkie duszki.

Dziękujemy za zaproszenie!

Zabawa andrzejkowa w Zezulinie - 28.11.2017r.

We wtorek, 28 listopada, odbyła się w Szkole Podstawowej w Zezulinie zabawa andrzejkowa, która trwała od godz. 10.00 do 12.00. Wodzirejem imprezy był Pan Marek Wąsik, który zachęcał wszystkich do tańca w rytm skocznej muzyki oraz inicjował różne gry i zabawy dla dzieci. Dzieci poprzebierały się za wróżki, czarodziejów i różne postacie z bajek. Na parkiecie nie brakowało Zorra, Spidermana czy księżniczek. Po intensywnych tańcach na sali można było napić się kompotu i zjeść słodkie ciastko. Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do przedszkola.

Dziękujemy za zaproszenie!

Dzień Pluszowego Misia - 26.11.2017r.

MIŚ JEST MAŁY I PUCHATY
MIS JEST FAJNY I KUDŁATY
MIŚ JEST GRUBY JAK TA KULA
MISIA ZAWSZE SIĘ PRZYTULA

LECZ CZASAMI TEŻ TAK BYWA
ŻE SIĘ O NIM ZAPOMINA
A WIĘC WEZMĘ MISIA CZULE
I DO SIEBIE GO PRZYTULĘ

W dniu 26 listopada w przedszkolu i w klasach I -III królowały misie. Wszyscy świetnie się przygotowaliśmy. Były maskotki, książki z misiami, zabawy, nawet ubrania z wizerunkiem misia. Tego dnia wszyscy skupili się na pięknej rzeczy: "Wszyscy potrzebujemy miłości, tak jak nasz miś" oraz ,"Każdy ma swojego misia. Nie wstydźmy się uczuć!". Pluszowe misie to zabawka, która towarzyszy dzieciom przez długie lata. To przytulanka, ale też "ktoś" bardzo bliski, a czasem niezastąpiony. Misie towarzyszą dzieciom zarówno w chwilach radości, jak i smutku. Rozśmieszają, pocieszają w smutku, ocierają łzy, pomagają zasypiać. Im starszy miś, tym zna więcej tajemnic i bliższy jest dziecięcemu sercu.

Ta jedna z najpopularniejszych zabawek obchodzi swoje święto 25 listopada. W 2002 roku, dokładnie w setną rocznicę powstania maskotki, ustanowiono ŚWIATOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA. Pani Monika Ozga zapoznała nas z historią pluszowego misia, która wiąże się z wydarzeniem, mającym miejsce w 1902 r. Wtedy to ówczesny prezydent USA, Theodore Roosevelt, sam będąc myśliwym, nie dopuścił do zastrzelenia małego niedźwiadka. Na upamiętnienie tego faktu zaczęto w USA sprzedawać zabawki pod nazwą Teddy Bear, które w języku angielskim jest określeniem wszystkich pluszowych misiów.

Fragment książki o Misiu Uszatku przeczytała Pani Dyrektor. Później obejrzeliśmy krótki film "Miś Uszatek i pechowe lody" oraz przeprowadzone zostały zawody na "Najszybszego zjadacza miodku". Pani Dyrektor od dzieci otrzymała Dyplom Przyjaciela Misia.

Spotkanie przebiegło w radosnej, przyjaznej i ciepłej atmosferze. To był wspaniały dzień...

"Magia Talentów" - 25.11.2017r.

25 listopada odbył się IV konkurs charytatywny "Magia Talentów". W konkursie wzięło udział 36 uczestników, którzy zaprezentowali swój talent na rzecz Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kijanach. Naszą szkołę reprezentowała Kalina Skoczylas z klasy 7, która zajęła III miejsce w kategorii szkół podstawowych z piosenką Adele "When we were young".

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

"Jak być bezpiecznym w Sieci?" - 23.11.2017r.

Program "Bezpieczna+"

W ramach prowadzonego w naszej szkole programu Bezpieczna+ na korytarzu szkolnym wyeksponowana została gazetka ścienna dla uczniów i Rodziców pt. "Jak być bezpiecznym w Sieci?". Można na niej znaleźć podstawowe informacje o tym, jakich danych lepiej w Sieci nie publikować, jak chronić dane swoje oraz swoich znajomych oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożeń.

Zabawa andrzejkowa - 23.11.2017r.

W czwartek, 23 listopada, członkowie Samorządu Uczniowskiego zorganizowali szkolną zabawę andrzejkową. Chłopcy należący do Samorządów Klasowych odpowiadali za podkład muzyczny, a dziewczęta z klasy V za wróżby andrzejkowe. Ustalono również, że w czasie dyskoteki andrzejkowej za wróżbę trzeba będzie złożyć symboliczną "złotówkę" w ramach zbiórki pieniężnej organizowanej przez Klub Wolontariatu działający w naszej szkole dla dzieci poszkodowanych w Aleppo w Syrii. Pieniążki zgromadzono w specjalnie do tego przygotowanej puszce.

Przedszkolaki oraz uczniowie klas 0-III bawili się na parkiecie od godziny 10.30 do 13.30, natomiast uczniowie klas starszych od godziny 13.40 do godziny 15.55. Opiekę nad uczniami w czasie trwania dyskoteki sprawowali wychowawcy. Zabawa andrzejkowa w naszej szkole to już tradycja. Jest ona ostatnią imprezą dyskotekową przed czasem adwentu i przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia.

III miejsce dla Klaudii Sawul w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym - 22.11.2017r.

Miło nam poinformować, że praca plastyczna Klaudii Sawul zajęła wysokie III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Gdy bezpiecznie jest wokoło - przedszkolakom jest wesoło". Klaudia otrzymała grę planszową i kilka miłych drobiazgów od organizatorów konkursu - Miejskiego Przedszkola nr 11 w Płocku. Upominki zostały przekazane z rąk Pani Dyrektor Elżbiety Wróbel podczas uroczystego apelu w dniu 22 listopada 2017 roku. Przy okazji konkursu dzieci z oddziału przedszkolnego przypomniały i ugruntowały wiedzę, dotyczą zasad bezpieczeństwa w najbliższym środowisku. Wszystkie prace dzieci były omawiane podczas zajęć dotyczących bezpieczeństwa.

Koordynatorem konkursu była wychowawczyni Natalia Kaszyca.

Zajęcia komputerowe na temat bezpieczeństwa dzieci w Sieci

Program "Bezpieczna+"

W listopadzie 2017r., w ramach programu "Bezpieczna+", w klasach I-VII zostały dla uczniów przeprowadzone zajęcia komputerowe na temat bezpieczeństwa w Sieci.

Celem tych zajęć było: zapoznanie uczniów ze wskazówkami bezpiecznego korzystania z Internetu, uświadomienie uczniom roli ograniczonego zaufania do tego, co znajduje się w Sieci, zaprezentowanie uczniom zjawiska cyberprzemocy, wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z Internetu oraz podanie uczniom, w jaki sposób mogą unikać zagrożeń w Internecie oraz prawidłowych reakcji w momencie zetknięcia z nimi.

"Jak bezpiecznie serfować w Sieci?" - prezentacje multimedialne

Program "Bezpieczna+"

W ramach programu "Bezpieczna+" uczniowie klas IV-VII przygotowywali prezentacje multimedialne nt. "Jak bezpiecznie serfować w Sieci". Celem tych zajęć było nie tylko wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Prezentacje uczniowie przygotowywali w grupach. Tym samym rozwijali oni umiejętności pracy w zespole oraz umiejętności właściwego komunikowania się w trakcie zbierania materiałów do prezentacji oraz w czasie jej wykonywania.

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny "Fraszka" - 23.11.2017r.

W czwartek, 23.11.2017 roku, dziesięcioro uczniów naszej szkoły z klas V-VII przystąpiło do IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Fraszka". Byli to: Julia Jedut, Aleksandra Kurlak, Bartłomiej Majewski, Krzysztof Wróbel, Olaf Bondyra, Martyna Brzyska, Paulina Dziadko, Anna Piekarz, Martyna Piekarz i Kalina Skoczylas. Wszyscy uczestnicy konkursu rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 30 pytań z zakresu: znajomości literatury, nauki o literaturze i nauki o języku, a także pisali wypracowanie na zadany temat. Podstawą pisania testu stał się fragment utworu "Alicja w Krainie Czarów".

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny "Fraszka" organizowany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie". Stowarzyszenie od wielu lat prowadzi na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z prestiżowymi uczelniami wyższymi, takimi jak: Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Uniwersytet Warszawski.

Wyniki konkursu zostaną przesłane do szkoły do dnia 31 marca 2018 roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom za czynne uczestnictwo w konkursie, wyrażając przekonanie, że udział w nim dostarczył rozrywki umysłowej, był sprawdzianem umiejętności polonistycznych, a jednocześnie przyczynił się do popularyzacji i pogłębiania wiedzy o języku polskim. Trzymamy kciuki za naszych uczniów i życzymy im wysokich not oraz atrakcyjnych nagród.

Szkolnym Organizatorem konkursu była Pani Joanna Pawlak.

Zajęcia teoretyczne dla klasy IV, przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową.

Program "Bezpieczna+"

W miesiącu październiku, listopadzie i w miesiącu grudniu odbywały się i będą się odbywać, pod okiem pani Grażyny Sacawa-Kuźmicz, zajęcia w klasie IV przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową. Do zajęć zakupiono specjalne książki oraz gry planszowe.

W klasie czwartej na technice omawiane są zagadnienia z zakresu wychowania komunikacyjnego. Pozwala to przygotować uczniów do uzyskania karty rowerowej w możliwie najkrótszym czasie do ukończenia 10.roku życia.

Czwarta klasa to doskonały moment na dokładniejsze omawianie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa pieszego i rowerzysty - dzieci w tym wieku często same przemieszczają się już po terenie zabudowanym i poza nim.

Tematyka zajęć przygotowująca uczniów do karty rowerowej:
- bezpieczeństwo przede wszystkim,
- na drodze,
- piechotą po mieście,
- pieszy poza miastem,
- wypadki na drodze,
- rowerem w świat,
- rowerowy elementarz,
- bezpieczna droga ze znakami,
- manewry na drodze,
- rowerem przez skrzyżowanie,
- bezpieczeństwo rowerzysty.

Spotkanie z Policją - 22.11.2017r.

Program "Bezpieczna+"

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. W ramach edukacji w tym kierunku, uczniowie klas I-III uczestniczyli w spotkaniu z Panią Policjantką. Dzieci miały okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w domu, w szkole, w drodze do szkoły i poza szkołą. Pani Policjantka omówiła zasady poruszania się po drogach, chodniku i podczas jazdy rowerem, zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówiła sposoby unikania ich. Ponadto podkreśliła, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.

"Nie daj się grypie!" - 22.11.2017r.

22 listopada nasi uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną na temat "Nie daj się grypie". Dowiedzieli się co mogą zrobić, aby ochronić siebie i innych przed grypą oraz, że stosowanie odpowiedniej higieny osobistej to najlepszy sposób ochrony przed grypą. Poznali trzy skuteczne zasady:
ZŁAP (wirusa w chusteczkę higieniczną jednorazowego użytku);
WYRZUĆ (chusteczkę higieniczną do kosza);
ZABIJ (wirusa poprzez umycie rąk pod ciepłą płynącą z kranu wodą przez 20 sekund, po uprzednim dokładnym namydleniu rąk do wysokości nadgarstków, mydłem lub innym środkiem dezynfekującym).

NIE CHCESZ ZACHOROWAĆ? ZAPAMIĘTAJ!
· Dostosuj ubiór do warunków atmosferycznych, tak aby nie przegrzewać, ale również nie wyziębiać organizmu. Szczególnie dbaj o odpowiednie nakrycie głowy oraz ciepłe, nieprzemakalne obuwie.
· Dbaj o urozmaiconą dietę, bogatą w składniki odżywcze, witaminy i minerały.
· W miarę możliwości, niezależnie od warunków atmosferycznych, spędzaj aktywnie przynajmniej godzinę na świeżym powietrzu.
· Zwracaj uwagę na higienę rąk. Myj ręce wielokrotnie w ciągu dnia używając, mydła i ciepłej, bieżącej wody.
· Podczas kichania i kaszlania zasłaniaj usta i nos jednorazową chusteczką higieniczną.
· Zawsze po jednorazowym użyciu wyrzucaj chusteczkę higieniczną do kosza na śmieci, a następnie umyj ręce pod bieżącą wodą.
· Unikaj dotykania okolic nosa, oczu i ust.
· Unikaj bliskiego kontaktu z osobami, u których występują objawy grypopodobne.
· W przypadku wystąpienia objawów grypy koniecznie pozostań w domu i skontaktuj się z lekarzem.
· W sytuacji wystąpienia wzrostu liczby zachorowań na grypę unikaj przebywania w miejscach dużych skupisk ludzi.

Poleski Park Narodowy - 22.11.2017r.

Program "Bezpieczna+"

Dnia 22.11.2017r. uczniowie klas IV - VI brali udział w wycieczce do siedziby Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie. Przedstawiciel parku przeprowadził prelekcję na temat życia i budowy żółwia błotnego. Uczniowie z ciekawością słuchali pracownika Parku, który opowiadał o rozmnażaniu, wylęganiu i zimowaniu żółwi. Po ciekawej lekcji uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli na spacer po lesie w celu zbierania pożywienia dla zwierząt, które będzie służyło im zimą jako pokarm.

21. Jesienny Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe - 20.11.2017r.

20 listopada 2017 roku, w poniedziałek, od godziny 10.00 w sali Centrum Zarządzania Siecią w Łęcznej rozpoczęły się recytatorskie zmagania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu łęczyńskiego. W sumie w eliminacjach powiatowych 21. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego zaprezentowało się 29 uczestników - 19 ze szkół podstawowych i 10 z gimnazjów oraz szkół średnich. Jury do etapu wojewódzkiego wyłoniło tylko pięciu najlepszych recytatorów.

Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice: Paulina Dziadko i Dagmara Dudek z klasy VI oraz Weronika Sawicka z klasy VII. Dziewczęta pięknie zarecytowały wiersze Bolesława Leśmiana i Anny Achmatowej. Na tle dużej konkurencji wypadły naprawdę dobrze. Niestety nie udało się zakwalifikować do etapu wojewódzkiego w Lublinie, ale dziewczęta miały szansę pokazać swoje możliwości i zdobyć nowe doświadczenie. Recytatorki z naszej szkoły otrzymały dyplomy za udział w konkursie oraz nagrody książkowe, sponsorowane przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęcznej. Uczestniczkom konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dziewczęta do konkursu przygotowały Panie: Joanna Pawlak i Małgorzata Pobereżko.

Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Sawickiej za poświęcony czas i za bezpieczny transport ze szkoły do Łęcznej i z powrotem.

Szkolny etap konkursu "Młodzi ratownicy" - 16.11.2017r.

Program "Bezpieczna+"

W dniu 16.11.2017 chętni uczniowie z klas 4 - 7 przystąpili do etapu szkolnego konkursu "Młodzi ratownicy". Uczniowie rozwiązywali test wyboru składający się z 15 pytań dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wyniki:
Brzyska Martyna - kl.6 - 11 punktów
Dziadko Paulina - kl. 6 - 11 punktów
Piekarz Anna - kl. 6 - 10 punktów
Sawicka Weronika - kl. 7 - 10 pkt

W dniu 23.11.2017 przeprowadzono dodatkową dogrywkę. Uczennice rozwiązały kolejny test jednokrotnego wyboru. Do powiatowego etapu zakwalifikowały się uczennice:
1.Brzyska Martyna - kl. 6 - 26 punktów
2.Dziadko Paulina - kl. 6 - 25 punktów
3.Sawicka Weronika - kl. 7 - 25 punktów
Piekarz Anna z klasy 6 z wynikiem 24 punktów została uczestnikiem rezerwowym.

Eliminacje przeprowadziła p. Natalia Kaszyca - Szkolny Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości - 14.11.2017r.

We wtorek, 14 listopada, w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia szkolna z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku obchodzimy 99. rocznicę odzyskania wolności i niezależności przez Polskę. Z tej okazji uczniowie klas IV-VII zaprezentowali młodszym kolegom i koleżankom montaż słowno-muzyczny na temat drogi, jaką Polacy musieli przejść od momentu zaborów do 1918 roku, by odzyskać upragnioną wolność i cieszyć się życiem we własnym kraju.

Recytację wierszy i prozatorskie wprowadzenia lektorek - Martyny Piekarz i Weroniki Sawickiej - uświetnił występ szkolnego chóru, przygotowanego przez Panią Grażynę Sacawę-Kuźmicz. Chórzyści zaśpiewali znane, piękne pieśni patriotyczne: "Legiony", "Wojenko, wojenko" i "O, mój rozmarynie". Widownia gromkimi oklaskami nagrodziła solowy występ Kaliny Skoczylas, uczennicy klasy VII, która wzruszająco wykonała utwór "Rozkwitały pąki białych róż".

Szkolnej uroczystości odzyskania niepodległości przez Polskę towarzyszył poczet sztandarowy, reprezentowany przez uczniów klasy VII: Natalię Włodarczyk, Katarzynę Huszaluk i Oskara Kałdunka. Dla młodszych uczniów szkoły akademia była ważną lekcją historii Polski. Scenariusz występu przygotowała pani Małgorzata Pobereżko.

Zebranie z Rodzicami - 14.11.2017r.

W dniu 14.11.2017 roku odbyło się spotkanie dla Rodziców, w którym uczestniczyła również pielęgniarka szkolna. Tematyka spotkania dotyczyła zasad zdrowego stylu życia.

Podczas spotkania Pani dyrektor szkoły mgr Elżbieta Wróbel poprosiła rodziców o szczególną dbałość o czystość dzieci i uczniów. Pielęgniarka szkolna omówiła podstawowe zasady higieny. Odniosła się również do ważnego tematu zapobiegania wszawicy i sposobu jej zwalczania. Zwróciła również uwagę na częste zakażenia dzieci pasożytami pokarmowymi - owsikami i glistami. Rodzice dowiedzieli się, jak rozpoznać u dzieci zakażenia pasożytami zewnętrznymi i wewnętrznymi, jak je zwalczać i zapobiegać ewentualnym zakażeniom.

W drugiej części spotkania pani Natalia Kaszyca zapoznała rodziców z Prawami Pacjenta rekomendowanymi przez Biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Rodzice obejrzeli również prezentację multimedialną o aktualnych prawach dziecka - pacjenta w szpitalach, sanatoriach i zakładach rehabilitacyjnych. Nauczycielka przeprowadziła również prelekcję dotyczącą profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Przekazała rodzicom zalecenia i wskazówki rekomendowane przez program ogólnopolski "Trzymaj formę", który jest realizowany w naszej szkole. Rodzice zostali poinformowani również, gdzie należy się zgłosić, gdy zauważą u dziecka pierwsze symptomy nadwagi lub otyłości.

Pod koniec spotkania została przeprowadzona dobrowolna zbiórka pieniędzy w ramach akcji "Lubelszczyzna dla Syrii". Zebrane środki trafią dla potrzebujących dzieci i ich rodzin mieszkających w Syrii. Akcja jest promowana przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. Uczniowie należący do Szkolnego Koła Wolontariatu będą kwestować w szkole w najbliższych dniach.

21. Jesienny Konkurs Recytatorski - eliminacje szkolne

W piątek, 10 listopada, w naszej szkole o godzinie 10.40 rozpoczęły się eliminacje szkolne do 21. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. Do etapu szkolnego zgłosiły się cztery uczennice: Iga Biernacka, Paulina Dziadko, Dagmara Dudek i Weronika Sawicka. Dziewczęta zaprezentowały swoje interpretacje głosowe utworów Bolesława Leśmiana i Anny Achmatowej. Do etapu powiatowego, który odbędzie się 20 listopada w Łęcznej, zakwalifikowały się trzy uczennice: Weronika Sawicka z kl. VII oraz Dagmara Dudek i Paulina Dziadko z kl. VI. Dziewczętom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszym etapie konkursu. W wyborze i nauce recytacji pomagały panie: Joanna Pawlak i Małgorzata Pobereżko.

Ślubowanie i pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie

9 listopada 2017 r.- miało miejsce uroczyste ślubowanie uczniów klasy I. Zanim oficjalnie dzieci dołączyły do społeczności szkolnej, musiały zmierzyć się z rozmaitymi zadaniami i wykazać się wiadomościami o Polsce, patronie szkoły i bezpieczeństwie na drodze.

W czasie drugiej - oficjalnej części, w obecności Pani Dyrektor, Grona Pedagogicznego, Rodziców oraz starszych kolegów ślubowały być pilnymi i wzorowymi uczniami, dobrymi kolegami, a swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego z nich.

Tę niezwykłą uroczystość poprowadziły uczennice klasy VII: Weronika Sawicka i Kalina Skoczylas.

Na pamiątkę uroczystości dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, upominki od rodziców, książeczki SKO z 10 złotową wpłatą ufundowaną przez Bank Spółdzielczy oddział Ludwin. Uroczystość zorganizowała wychowawczyni klasy pierwszej pani Anna Zakostowicz we współpracy z panią Grażyną Sacawa - Kuźmicz. Po akademii dzieci poszły na poczęstunek, który przygotowali Rodzice. Uroczystość była dla uczniów klasy I ogromnym przeżyciem, na pewno długo będą ją wspominać.

Wszystkim pierwszakom gratulujemy i życzymy szkolnych sukcesów.

Konkurs techniczny na projekt odblasku

Program "Bezpieczna+"

Uczniowie klas I - III wzięli udział w konkursie technicznym na projekt znaczka odblaskowego. Wiedząc o tym, że bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego w dużej mierze zależy od nich samych. Nie mamy wpływu na zachowanie innych uczestników ruchu drogowego, ale dzięki zaopatrzeniu się w element odblaskowy i umieszczeniu go w miejscu widocznym na odzieży wierzchniej w znacznym stopniu możemy poprawić swoje bezpieczeństwo. Taki odblask pozwala kierującemu pojazdem zauważyć pieszego z dużej odległości i zareagować w odpowiedni sposób podczas zbliżania się do niego. Znaczki wykonane przez naszych najmłodszych były naprawdę ciekawie zaprojektowane.

Warsztaty kulinarne dla klas I-III i Rodziców

Program "Bezpieczna+"

Uczniowie klas I - III wzięli udział w zajęciach kulinarnych w ramach realizacji programu "Bezpieczna+". Finałem akcji było samodzielne przygotowanie zdrowych i smacznych kanapek, sałatek owocowo-warzywnych, szaszłyków i soku marchwiowo - jabłkowego. Dzieci z radością i wielkim zaangażowaniem pracowały w grupach przygotowując posiłki. Były one kolorowe, estetycznie wykonane i ładnie podane. Na zakończenie wszyscy z ogromnym apetytem degustowali przygotowane smakołyki, które były smaczniejsze niż zwykle, bo sporządzone własnoręcznie.

Zajęcia na temat zdrowego odżywiania

Program "Bezpieczna+"

Uczniowie klas I - III uczestniczyli w zajęciach promujących zdrowe odżywianie. W trakcie zajęć poznawali zasady zdrowego żywienia, dowiedzieli się jakie są najczęstsze błędy żywieniowe wśród uczniów, jak komponować posiłki aby były w pełni wartościowe. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego ważne jest prawidłowe rozplanowanie posiłków w ciągu dnia i jak prawidłowo przechowywać żywność. Celem zajęć było również uświadomienie uczniom, że istotą prawidłowego żywienia człowieka jest stosowanie zbilansowanej diety, pozwalającej na wykorzystanie różnorodnych produktów spożywczych, będących źródłem niezbędnych składników odżywczych. W trakcie zajęć poznali 12 zasad prawidłowego odżywiania się:

1. Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.
2. Mleko, jogurty i sery to podpora mocnych kości.
3. Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
4. Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.
5. Jedz o stałych porach i nie spiesz się.
6. Mięso, jaja czy ryby - możesz wybierać.
7. Pamiętaj o kaszach, jedz chleb nie bułeczki.
8. Dzień bez świeżych warzyw i owoców to dzień stracony.
9. Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie.
10. Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.
11. Dobrą wodą gaś pragnienie.
12. Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.

Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości - 11.11.2017r.

Wójt Gminy Ludwin zaprasza na obchody Narodowego Święta Niepodległości. Wydarzenie odbędzie się 11 listopada 2017 r. od godz. 15.00 przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie.

Program obchodów:
15:00
Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Ludwinie połączona z programem artystycznym.

16:30
Przejście pod pomnik Józefa Piłsudskiego oraz złożenie kwiatów.
Pokazy laserowo-muzyczne.
Poczęstunek dla uczestników Obchodów.

ZAPRASZAMY!

Informatory o egzaminie ósmoklasisty

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dostępne są do pobrania informatory o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019. Można w nich znaleźć opis egzaminów oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami. Zachęcamy do odwiedzenia strony CKE i pobrania tych dokumentów.

Poniżej przedstawiamy fragmenty, w których można poczytać, jak będzie wyglądał egzamin ósmoklasisty z tych przedmiotów.
Opis egzaminu z j.polskiego
Opis egzaminu z matematyki
Opis egzaminu z j.angielskiego

Wycieczka piesza uczniów klas I - III

Program "Bezpieczna+"

Podczas realizacji tematyki "Jesteśmy bezpieczni", uczniowie klas młodszych rozmawiali na temat bezpiecznego poruszania się po drodze, chodniku oraz na skrzyżowaniu dróg. Dzieci poznały znaki drogowe: "Przejście dla pieszych", "Uwaga dzieci". We wtorek i czwartek odbyły spacer po najbliższej okolicy, przechodziły tylko w miejscach wyznaczonych dla pieszych. Wiedzą jak należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. To była bardzo pouczająca wycieczka…mamy nadzieję, że zdobyte wiadomości na zawsze pozostaną w pamięci naszych dzieci…dzięki czemu będą jeszcze bardziej bezpieczne. Powyższa tematyka jest realizacją programu "Bezpieczna +".

Sieć Wirtualne Powiaty - Internet LTE

Wirtualne Powiaty 3 sp. z o.o. to spółka samorządowa, która powstała w wyniku realizacji projektu z funduszy europejskich i przy współpracy dziewiętnastu samorządów - w tym również Gminy Ludwin. Dostarcza ona MEGAszybki, stabilny Internet dla mieszkańców powiatów łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego. Działa w licencjonowanym, specjalnie zarezerwowanym paśmie. Jest to operator hurtowy, który przekazuje zlecenie montażu Operatorom podpisującym umowy z Klientami i obsługującym ich w okresie trwania umowy. Na terenie powiatu łęczyńskiego działają następujący Operatorzy: MIKNET, OPENCOM i TELEKOMUNIKACJA WSCHÓD.

Do 30 listopada 2017r. Spółka prowadzi Promocję "Powrót do szkoły z Mega Mistrzem LTE". Szczegóły oferty na stronie Urzędu Gminy w Ludwinie.

Zebranie Rodziców z wychowawcami - 26.10.2017r.

Program "Bezpieczna+"

26 października 2017r. odbyło się w naszej szkole zebranie Rodziców z wychowawcami klas. Na zebraniu ogólnym p.Bernadeta Matraszek, w ramach programu Bezpieczna+, przeprowadziła dla Rodziców krótkie szkolenie na temat bezpieczeństwa dzieci w Internecie. W ramach tego szkolenia Rodzice zostali zapoznani z ogólnymi zasadami ochrony dzieci w sieci przy pomocy programów tzw. kontroli rodzicielskiej.

Następnie p.Joanna Pawlak zapoznała wszystkich zebranych z przyjętym do realizacji Programem Profilaktyczno-Wychowawczym naszej szkoły. Po tym odbyły się spotkania z wychowawcami oraz indywidualne konsultacje dla Rodziców.

Teatr Profilaktyczny - 25.10.2017r.

W środę, 25 października, naszą szkołę odwiedził Teatr Profilaktyczny , wystawiając przedstawienie pt. "Zaczarowana podróż Klary". 40-minutowy spektakl dotyczył uzależnienia od urządzeń mobilnych i właściwego postępowania z nowoczesnymi technologiami. Tytułowa bohaterka - Klara - to dziewczynka, która za sprawą wróżki zostaje przeniesiona do czasów nam współczesnych z 1970 roku. Tutaj poznaje Zuzię, która wprowadza ją w świat nowych technologii: komórek, tabletów, komputerów, których dziewczynka z lat 70. XX wieku w ogóle nie zna.

Klara ma również do spełnienia misję. Jej koleżanka z XXI wieku, Marysia, ma poważny problem. Mama Marysi tak bardzo uzależniła się od komórki i komputera, że przestała zwracać uwagę na córkę. Klara postanawia pomóc Marysi i jej mamie. Wróżka przenosi całą trójkę do 1970 roku. Tam Marysia i jej mama przekonują się, że życie bez urządzeń mobilnych może być tak samo ciekawe i przyjemne. Gdy wracają do XXI wieku mama dziewczynki postanawia spędzać z córką więcej czasu i ograniczyć korzystanie z telefonu oraz komputera.

Przedstawienie Teatru Profilaktycznego podobało się uczniom, zwłaszcza młodszej części widowni. Zwróciło uwagę dzieci i młodzieży na problematykę wyważonego, rozsądnego używania nowoczesnych technologii.

Zebranie Rodziców z wychowawcami - 26.10.2017r.

Uwaga: zebranie Rodziców z wychowawcami klas.


26 października 2017r. (czwartek) o godz. 15.15
odbędzie się w naszej szkole zebranie Rodziców z wychowawcami klas.

Serdecznie zapraszamy!

W trakcie pierwszego zebrania z Rodzicami we wrześniu 2017r. Rodzice byli informowani o planowanych zmianach w związku z reformą systemu oświaty. O szczegółach tych zmian można poczytać w opublikowanej przez MEN broszurze informacyjnej "Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018?".

Broszura dostępna jest w szkole oraz na stronie MEN.

Wolontariusze sprzątają zapomniane groby na cmentarzu parafialnym w Rogóźnie

19 października uczniowie należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu prowadzonego przez Panie Emilię Bogusz i Natalię Kaszyca udali się na cmentarz w Rogóźnie. Celem akcji było porządkowanie zaniedbanych i opuszczonych nagrobków.

- Nie chcę, żeby o tych grobach ludzie zapomnieli i były zlikwidowane - mówi Kasia z klasy VII, która nie ukrywa, że praca nie jest lekka.

- Jest tyle opuszczonych grobów, że zawsze będziemy mieli co robić - dodaje Martyna również z klasy VII.

Dziewczęta podkreślały także, iż coroczne sprzątanie mogił przed Wszystkimi Świętymi, jest staropolską tradycją, którą należy podtrzymywać, nie ograniczając się tylko do utrzymywania grobów swoich rodzin.

Wystawa budowli z klocków LEGO - 20.10.2017r.

W dniu 20 października przedszkolaki z grupy p. Magdy Ożóg i p. Natalii Kaszyca wyjechały do Lublina na interaktywną największą w Polsce wystawę klocków Lego, która łączy zabawę i edukację. Dzieci zachwycały się eksponatami gwiazd sportu naturalnej wielkości, organów ludzkiego ciała, bohaterów Star Wars i scenkami z życia i baśni. Największe wrażenie zrobił wykonany z miliona klocków Air Force One - w skali 1:7, prawie 11 metrów długości, niemal 10 metrów rozpiętości skrzydeł i blisko 3 metry wysokości. Chłopcy byli zachwyceni figurami Roberta Lewandowskiego i Marcina Gortata.

Kolejnym punktem programu była zabawa w Strefie Zabawy – Fun Park. Dzieci mogły puścić wodze fantazji podczas samodzielnego budowania klockami LEGO.

Konkurs plastyczny - 19.10.2017r.

Program "Bezpieczna+"

19.10.2017 uczniowie klasy I-VII przystąpili do konkursu i wykonali pouczające plakaty o bezpiecznej drodze do szkoły i ze szkoły. Konkurs ma na celu utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach w terenie wiejskim - szczególnie w mglistą jesienną pogodę. Uczniowie wykazali się dużą pomysłowością i kreatywnością. Dyskutowali również o konieczności noszenia odblasków lub kamizelek odblaskowych, sposobie poruszania się po drodze w terenie zabudowanym i niezabudowanym. Przypomnieli sobie również numery alarmowe i podstawowe zasady obowiązujące przy wzywaniu służb ratunkowych.

Prace oceniono i nagrodzono w dwóch kategoriach wiekowych: klas I-III i IV-VII. A oto laureaci tego konkursu:

Klasy I - III
I miejsce - Martyna Pytlowska
II miejsce - Oliwia Zakrzewska
III miejsce - Magdalena Jedut
Wyróżnienie - Maja Kasprzyk

Klasy IV-VII
I miejsce - Aleksandra Kurlak, Julia Jedut, Olaf Bondyra, Bartosz Grabowski
II miejsce - Julia Grabowska, Wioletta Lamorska, Patrycja Koperczak
III miejsce - Krzysztof Wróbel, Mateusz Tiołko, Jakub Pytka

"Jak Wojtek został strażakiem" - 18.10.2017r.

Program "Bezpieczna+"

W dniu 18.10.2107 dzieci z przedszkola wysłuchały książki pt. "Jak Wojtek został strażakiem", która została przeczytana przez jednego z rodziców. Dzieci z zaciekawieniem słuchały o dzielnym Wojtku i jego pełnej uznania postawie. Odpowiadały również na pytania zadawane przez P. Małgorzatę. Wszyscy byli zgodni, że dzielny Wojtek zasługuje na nagrodę i order od Staży Pożarnej. Po ciekawej lekturze odbyła się pogadanka o bezpiecznych zabawach w domu, na wakacjach i podczas ferii zimowych.

Przedszkolaki przygotowały również występ o odwadze i poświęceniu służb mundurowych. Występ z zainteresowaniem obejrzeli uczniowie klasy pierwszej. Dzieci dowiedziały się, do kogo należy zwrócić się o pomoc w przypadku różnego typu zagrożeń. Po występie otrzymały wiele braw.

Na ścieżce przyrodniczej "Nadrybie"

18 października 2017 roku uczniowie klas IV, VI i VII pod opieką pani Anny Zakostowicz, pani Anny Kowaluk i pana Krzysztofa Ścierki wzięli udział w "żywej lekcji przyrody" na ścieżce przyrodniczej "Nadrybie". Zajęcia prowadziła pani Sylwia Zgorzałek z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Ścieżka "Nadrybie" położona jest w obrębie Parku Krajobrazowego Pojezierza Łęczyńskiego, na szczególnie cennym przyrodniczo terenie chronionym dzięki sieci Natura 2000. Umożliwia ona obserwację różnych typów siedlisk i charakterystycznych gatunków zwierząt. Na ponad dwukilometrowej trasie znajdują się miejsca do odpoczynku, a także przystanki z tablicami edukacyjnymi opisującymi możliwe do zaobserwowania ptaki, płazy, rośliny, motyle, ważki, ssaki i gady. Nad Zalewem Nadrybskim możemy zetknąć się z wieloma gatunkami ptaków, także tych rzadkich, wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze. Zajęcia te miały za zadanie uświadomić jak ważna jest ochrona środowiska i jak racjonalnie korzystać z dóbr natury, a uczniowie mogli posłuchać o właściwościach leczniczych roślin dzikorosnących oraz posmakować dżemów z kaliny i czeremchy.

Inscenizacja "Bezpieczni w szkole i na drodze" - 17.10.2017r.

Program "Bezpieczna+"

17 października 2017r. w ramach realizacji programu "Bezpieczna+" uczniowie klasy V wraz z  wychowawcą Grażyną Sacawą-Kuźmicz i panią Małgorzatą Pobereżko wystawili krótką inscenizację pt.: "Bezpieczni w szkole i na drodze". Scenariusz przedstawienia przygotowany przez wychowawcę klasy nawiązywał do przepisów ruchu drogowego, a także do bezpieczeństwa w szkole.

Grażyna Sacawa-Kuźmicz po zakończeniu inscenizacji zainicjowała dyskusję na temat bezpieczeństwa, w trakcie której uczniowie mieli okazję zabrać głos i podzielić się swoimi doświadczeniami.

Dzień Edukacji Narodowej - 13.10.2017r.

W piątek, 13 października 2017r., obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Tradycją szkoły jest, że uczniowie najstarszych klas zamieniają się rolami z nauczycielami i sami prowadzą lekcje w klasach młodszych. Uczą się w ten sposób samorządności, zaangażowania i cierpliwości.

Pomysł świętowania zrodził się z potrzeby zabawy przez naukę, aby pokazać uczniom, że nauczyciel to ktoś, na kim ciąży duża odpowiedzialność. To także sposób na pokazanie młodzieży, jak trudno dziś sprostać ozekiwaniom młodego pokolenia, które chciałoby, aby lekcje były atrakcyjne, wciągające, a nauczyciel niewymagający.

Oczywiście, nie zabrakło kwiatów, życzeń i własnoręcznie wykonanych przez uczniów laurek. Mamy z Rady Rodziców upiekły pyszne ciasto, za które serdecznie dziękujemy. Słodką niespodziankę nauczycielom przygotowali też uczniowie klasy VII.

Rodzicom, Uczniom i wszystkim tym, którzy pamiętali o Nauczycielach i Pracownikach Oświaty w dniu ich święta SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Akcja charytatywna "Lubelszczyzna dla Syrii"

W odpowiedzi na prośbę Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk włączamy się do akcji na rzecz pomocy poszkodowanym w wyniku wojny w Syrii.

Celem przedsięwzięcia jest zebranie pieniędzy na odbudowę i remont domów rodzin syryjskich, które zostały zniszczone przez wojnę. Pilną potrzebą jest także odbudowa szkół. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu z naszej szkoły planują zbiórki do puszek.

W akcję można również włączyć się, wpłacając datki pieniężne bezpośrednio na konto bankowe - 63 1020 4900 0000 8502 3055 5762 z dopiskiem "Lubelszczyzna dla Syrii" lub wysyłając SMS o treści RATUJE pod numer 72405 (koszt 2,46 z VAT). Akcja potrwa do marca 2018 roku. Jest objęta honorowym patronatem wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka.

Gorąco zapraszamy do wspólnego działania na rzecz pomocy dla Syryjczyków.

Za postawę pełną miłości i zrozumienia serdecznie dziękujemy.

Wolontariusze z naszej szkoły

Festyn rodzinny "Pożegnanie lata" - 08.10.2017r.

W niedzielę, 8 października, w naszej szkole społeczność szkolna przy wsparciu rodziców, pracowników szkoły i nauczycieli zorganizowała festyn rodzinny "Pożegnanie lata". W piaseczyńskiej szkole stał się on już coroczną tradycją.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Wójta Gminy Ludwin - Pana Andrzeja Chabrosa, proboszcza parafii Rogóźno - księdza Waldemara Tarachy, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie - Pani Anny Czarneckiej, referenta oświaty w Ludwinie - Pani Joanny Guz, przyjaciół szkoły, m.in. Pana Marka Wacha, Pani Alicji Sendłak i organizatorów projektu "60+" na czele z jego koordynatorką, Panią Anną Wójcik.

Festyn rodzinny rozpoczął się od pokazów sztuk walki teakwondo w wykonaniu dzieci uczestniczących w tego typu zajęciach organizowanych na terenie naszej szkoły. Następnie swoje umiejętności taneczne zaprezentowali uczniowie klasy "0", przedstawiając taniec ludowy. Dzieci wystąpiły w pięknych strojach, sponsorowanych przez uczestników projektu "60+".

Kolejnym punktem programu artystycznego był występ taneczny z pałeczkami w wykonaniu trzecioklasistów. Na końcu swoje wersje tańca współczesnego przedstawiły dwie żeńskie grupy taneczne - młodsza i starsza - które ćwiczą co tydzień w szkole na zajęciach dodatkowych z tańca sportowego, prowadzonych przez Panią współpracującą z GCKiS w Ludwinie.

Po wszystkich pokazach dzieci i młodzieży głos zabrała Pani Dyrektor Elżbieta Wróbel, dziękując rodzicom za zaangażowanie w przygotowaniu festynu, upieczenie pysznych ciast i obecność, pomimo deszczowej aury. Pani Dyrektor wyraziła również słowa wdzięczności skierowane do Wójta Gminy Ludwin - Pana Andrzeja Chabrosa, dzięki któremu przy szkole w Piasecznie powstało profesjonalne boisko do gry w piłkę nożną. Wkład finansowy Gminy był nieodzowną pomocą w realizacji tego przedsięwzięcia, z którego najbardziej cieszą się uczniowie. To oni, pomimo deszczu, zainaugurowali otwarcie boiska, rozgrywając na nim pierwszy mecz. Słowa podziękowań trafiły również do uczestników projektu "60+" - sponsorów strojów ludowych dla dzieci z przedszkola i zerówki.

"Pożegnanie lata" upłynęło w miłej atmosferze. Dzieci, rodzice, nauczyciele, zaproszeni goście degustowali przysmaki przygotowane przez Radę Rodziców. Czas minął na rozmowach i wspólnym świętowaniu zakończenia letniego sezonu.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za wkład w przygotowanie uroczystości.

Dzień Chłopaka - 26.09.2017r.

Z okazji Dnia Chłopaka w naszej szkole we wtorek, 26 września, odbyła się szkolna dyskoteka zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Najpierw na parkiecie sali gimnastycznej bawiły się dzieci z klas 0-III, które później pierwszym kursem zostały odwiezione do domów. Po południu, od godziny 14.20 do 16.00., swoją zabawę rozpoczęli uczniowie klas starszych (IV-VII). O oprawę muzyczną zadbali chłopcy z klasy VII. Zabawę dyskotekową uatrakcyjnił poczęstunek pizzą przywiezioną z pizzerii w Urszulinie. Wszyscy uczniowie otrzymali po kawałku pizzy, którą zajadali się ze smakiem.

Na godzinach wychowawczych w poszczególnych klasach dziewczęta zadbały o drobne upominki dla swoich kolegów. Dziewczęta z klasy V kupiły swoim chłopakom paletki i piłeczki do gry w ping-ponga, dziewczęta z klasy VI zorganizowały poczęstunek, kolorowe balony wypełnione cukierkami i kufle napełnione słodyczami. Dziewczęta z klasy VII natomiast kupiły prawdziwie męskie saszetki, w których ukryły coś słodkiego. Widać było, że chłopcy byli wdzięczni dziewczynom za pamięć o ich święcie i za prezenty. Czekamy na kolejne tak miłe świętowanie Dnia Chłopaka już za rok!

XVII Polne Kryterium Kolarskie "O Grono Jarzębiny" - 24.09.2017r.

W niedzielę, 24 września, jak co roku w Ludwinie odbyły się wyścigi kolarskie w pięciu różnych kategoriach wiekowych. Pierwszy wyścig rozpoczął się o godzinie 13.30. Rywalizowali w nim uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych i uczniowie gimnazjów. W drugim wyścigu wzięły udział maluchy, trzy- i czterolatki. Trzeci wyścig obejmował pięcio- i sześciolatki. W czwartym wyścigu wzięli udział uczniowie klas I-III. Natomiast piąty, ostatni wyścig, był reprezentowany przez uczniów szkół średnich oraz kobiety i mężczyzn powyżej 22 lat (amatorzy). Impreza miała miejsce przy stadionie "Ludwiniak". Choć pogoda nie dopisała, ponieważ padał rzęsisty deszcz, naszą szkołę reprezentowała godna ekipa cyklistów - i tych mniejszych, i tych większych.

Niektórym udało się nawet zająć najwyższe podium. I miejsce w kategorii uczniów klas I-III zajęła Martyna Staniak z klasy III. I miejsce w kategorii trzy- i czterolatków zajął Marcin Ozga. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Naszą szkołę godnie reprezentowali również: Tymoteusz Tryk z kl. 0, Krzysztof Filipczuk i Weronika Sawicka z kl. VII, Bartłomiej Majewski z kl. V oraz Martynka Olszewska z kl. I.

Na zakończenie imprezy kolarskiej wśród uczestników wyścigów została rozlosowana nagroda specjalna - rower. Szczęściarzem okazał się Tymoteusz Tryk, który wraz z rodzicami odebrał nagrodę, wręczoną przez Pana Andrzeja Chabrosa - Wójta Gminy Ludwin. Co prawda, Tymoteusz będzie musiał trochę dorosnąć do otrzymanego roweru, to jednak jego radość z prezentu była nieopisana.

Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w wyścigu za rok i życzymy samych sportowych sukcesów!

OGŁOSZENIE

29.09.2017r. został przyjęty do realizacji Program Wychowawczo-Profilaktyczny naszej szkoły na lata 2017-2020. Program można pobrać w zakładce Dokumenty.

Przejdź do zakładki Dokumenty

OGŁOSZENIE

W piątek, 29.09.2017r., o godzinie 13.45
odbędą się konsultacje dla Rodziców
dotyczące Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
Szkoły Podstawowej w Piasecznie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych ustaleniem kierunków działania Szkoły. Liczymy na Państwa zaangażowanie.

Sprzątanie Świata 2017

"Nie ma śmieci - są surowce" pod takim hasłem przebiegała XXIV edycja ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata. Fundacja Nasza Ziemia i partnerzy akcji zwracają w ten sposób uwagę na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako "śmieci" - na wysypisku, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w Gospodarce o Obiegu Zamkniętym (GOZ), który może być przetwarzany kilkukrotnie, a nawet bez końca (tak jest w przypadku aluminiowej puszki). Celem akcji było również zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Nasi uczniowie jak co roku włączyli się w akcję i sprzątali okolice szkoły. Oprócz walorów ekologicznych, była to okazja do spaceru na świeżym powietrzu.

Mamy nadzieję, że w ten sposób choć troszkę przysłużyliśmy się Matce- Ziemi.

"Pan Kometa" - Mobilne Planetarium - 25.09.2017r.

W poniedziałek, 25 września 2017r., naszą szkołę odwiedziło Mobilne Planetarium "Pan Kometa". Jest to innowacyjne narzędzie edukacyjne, które daje olbrzymie możliwości popularyzacji astronomii. Planetarium służy do wyświetlania filmów na wewnętrznej powierzchni sferycznej. Dzięki kopule sferycznej, zastosowanej do wyświetlania seansu, uczestnicy mają możliwość "przeniesienia się" w czasie i w przestrzeni. Projekcja pod kopułą sferyczną umożliwia rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni przestrzennej.

Uczniowie podzieleni byli na małe grupy. Młodsi obejrzeli film animowany "Pan Kometa i Galaktyczny Bocian", starsi natomiast film o najważniejszych obiektach we wszechświecie pt. "Z Ziemi do gwiazd". Pokazy filmów trwały ok 30 minut, a uczniowie oglądali je w wygodnej pozycji leżącej w środku kopuły o średnicy 5 metrów i wysokości 2,7 metra. Dodatkowo, mieli oni także możliwość obejrzenia wystawy meteorytów i sprzętów astronomicznych Mikołaja Kopernika. To była edukacja astronomiczna na wysokim poziomie, która pozostawiła po sobie niezapomniane wrażenia.

Filharmonia - 20.09.2017r.

20 września 2017 roku do naszej szkoły przyjechali muzycy z orkiestry symfonicznej. Zaprezentowali ciekawy i zabawny program muzyczno-dydaktyczny.

Uczniowie mieli okazję posłuchać na żywo brzmienia kilku instrumentów dętych, między innymi fletu prostego sopranowego oraz rogu. Co więcej, sporo dowiedzieli się o budowie i sposobie grania na instrumentach, które zobaczyli. Całe spotkanie przebiegło w bardzo muzycznej atmosferze.

Narodowe Czytanie 2017 - 05.09.2017r.

We wtorek, 5 września, wzięliśmy udział w VI edycji ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Działania związane z akcją nieco się przesunęły w czasie, ze względu na początek roku szkolnego, przypadający 4 września. Na narodową lekturę przeznaczoną do wspólnego czytania w tym roku wybrano barwny dramat Stanisława Wyspiańskiego "Wesele".

W naszej szkole na początku uczniowie zostali zapoznani z życiem i twórczością autora "Wesela". Pani Joanna Pawlak wygłosiła krótką prelekcję na temat losów Stanisława Wyspiańskiego i jego wybitnych dzieł pisarskich oraz malarskich. Prelekcję uzupełniła prezentacja multimedialna nt. Stanisława Wyspiańskiego. Następnie chętni uczniowie odczytali wybrane fragmenty "Wesela".

Uczniom podobała się gwara, zastosowana w dramacie przez autora. Świetnie poradzili sobie z gwarową stylizacją podczas odczytywania poszczególnych ról. Ponadto, uczniowie zostali zapoznani z symbolicznym znaczeniem dramatu Wyspiańskiego, m.in. z metaforycznym wydźwiękiem chocholego tańca. Z pewnością za rok również włączymy się w akcję Narodowego Czytania. W naszej szkole stała się ona już tradycją, która w doskonały sposób propaguje czytelnictwo. Dobre zwyczaje warto kontynuować.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w szkole
w dniu 4 września 2017r. (poniedziałek) o godz. 9.00.

Autobus rozpocznie przejazd o godz. 7.00 w Rogóźnie (nie zajeżdża na Krasne), jedzie dookoła aż do Kaniwoli i wraca do szkoły. Następnie jedzie do gimnazjum.

O godzinie 8.00 w kościele w Rogóźnie zostanie odprawiona msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego. Serdecznie zapraszamy Rodziców ze swoimi dziećmi na mszę świętą do kościoła.

Szósta edycja akcji "Narodowe Czytanie"

Przed nami szósta już edycja akcji "Narodowe Czytanie" pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej. W tym roku, 2 września, w całej Polsce będzie czytany dramat Stanisława Wyspiańskiego "Wesele".

Utwór powstał na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety i dramaturga Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną. Uroczystość miała miejsce 20 listopada 1900 roku w Bazylice Najświętszej Maryi Panny w Krakowie, wesele zaś w podkrakowskiej wsi Bronowice.

Do wspólnego czytania jednego z najwybitniejszych dzieł literatury polskiej zapraszają organizatorzy: Wojewoda Lubelski i Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Metropolitą Lubelskim, Marszałkiem Województwa Lubelskiego, Prezydentem Miasta Lublin i Zarządem Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”. Do udziału w akcji zaproszono szkoły i placówki oświatowe na terenie województwa lubelskiego. Wśród gości zaproszonych są parlamentarzyści, osoby duchowne, artyści, przedstawiciele różnych instytucji i jednostek organizacyjnych.

Dramat będzie czytany jednocześnie w godz. 12:00 – 16:00 na schodach Ratusza (Plac Władysława Łokietka 1), w Galerii Handlowej Olimp (ul. Spółdzielczości Pracy 32), w Muzeum Wsi Lubelskiej (al. Warszawska 96).

W akcji uczestniczyć będą miasta Chełm, Zamość, Biała Podlaska i inne miejscowości Lubelszczyzny.

Niech czas spędzony z bohaterami "Wesela" będzie okazją do inspirującej refleksji i przypomnienia treści ważnych dla naszej historii i kultury. Będzie to także okazja do odpoczynku w miłej, literackiej atmosferze. [info: Kuratorium Oświaty w Lublinie]

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców, Uczniów naszej szkoły, Nauczycieli, Pracowników oraz całą społeczność lokalną do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -
Narodowe Czytanie 2017

Szanowni Państwo - Drodzy Rodacy!

Sto siedemnaście lat temu w podkrakowskich Bronowicach odbyło się wesele, które odmieniło obraz polskiej literatury. Na kanwie tamtego wydarzenia wybitny dramaturg, poeta i malarz Stanisław Wyspiański stworzył swój arcydramat - barwną, niezwykle żywą opowieść o Polsce i Polakach, o naszych sukcesach, ale też o niewykorzystanych szansach czy zaniedbaniach. W tym roku w drodze głosowania to właśnie Wesele Stanisława Wyspiańskiego zostało wybrane do wspólnej lektury podczas Narodowego Czytania 2017, które odbędzie się w sobotę 2 września.

Zachęcam Państwa, abyśmy tego dnia przypomnieli sobie niepowtarzalny nastrój Wesela, wyjątkowych bohaterów dramatu, jego refleksyjność, ale też ironię i cięty język. Doceńmy piękną polszczyznę, dialog z tradycją, a także przenikliwe diagnozy dotyczące losów Rzeczypospolitej. Będzie to znakomita okazja, by wspólnie zastanowić się nad znaczeniem Wesela i rolą, jaką na przestrzeni dziesiątków lat dramat ten odgrywał w licznych debatach nad kształtem naszej Ojczyzny. Dziś, w przededniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, warto na nowo przeczytać Wesele. Raz jeszcze będziemy mogli przekonać się o tym, że nasza wielka literatura stanowi integralną część narodowej kultury.

Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do wspólnego czytania Wesela, do lektury, która wydobędzie różnorodność bohaterów, wyjątkową scenerię, bogactwo odniesień. Wierzę, że odnajdą Państwo radość zarówno w czytaniu z podziałem na role, w większej grupie, jak też w indywidualnym spotkaniu z książką. Spotkajmy się w pierwszą sobotę września podczas Narodowego Czytania 2017.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Andrzej Duda
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Na podstawie par. 2 i 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego oraz przepisów wydanych na podstawie art.47 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe przedstawiamy kalendarz roku szkolnego 2017/2018:

4 września 2017r. - rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23-31 grudnia 2017r. - zimowa przerwa świąteczna
29 stycznia - 11 lutego 2018r. - ferie zimowe
29 marca - 3 kwietnia 2018r. - wiosenna przerwa świąteczna
22 czerwca 2018r. - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

WYPRAWKA DLA 3 i 4-LATKÓW (na cały rok 2017/2018)

- 5 ręczników papierowych (na 1 semestr)
- 5 rolek papieru toaletowego (miękkiego) (na 1 semestr)
- mydło w płynie
- fartuszek podpisany
- farby akwarelowe na paletce (podpisane)
- pędzelek
- cekiny (1 opakowanie)
- 1 włóczka
- 2 kolorowanki
- kredki ołówkowe bambino cienkie 12 szt
- papier xero
- pastele (podpisane)
- 2 kolory bibuły (proszę, by jeden to był kolor: biały/czerwony/zielony/czarny)
- 2 kolory krepiny
- 2 bloki rysunkowe A4 kolorowe
- 2 bloki techniczne A4 kolorowe
- 1 blok techniczny A4 biały
- 1 blok techniczny A3 kolorowy
- 3 plasteliny
- 5 klejów w sztyfcie duże
- ceratka 100cmx100cm (taka grubsza jak na stół)
- ubranka na przebranie (skarpetki, spodnie, majteczki, bluzka z krótkim i bluzka z długim rękawem)
- ciapki, koniecznie na rzepy lub zatrzaski (najlepiej z podeszwą antypoślizgową). Obuwie nie może być sznurowane!

Wychowawczyni Magdalena Ożóg tel.663-260-871

Z zakładce DOKUMENTY można pobrać plik z wyprawką w wersji do wydruku.
Przejdź do zakładki Dokumenty

//