Aby wejść na szkolną stronę Sieci Szkół Promujących Zdrowie
przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Piasecznie
wpisz w pasku adresu:
www.szkolapromujacazdrowiepiaseczno.pl.tl/